PROJEKT – Modernizacja linii termicznej obróbki kłód na zakładach produkcyjnych forniru
ZAMAWIAJĄCY – Spółka Akcyjna Ternejles, port Płastun, kraj Nadmorski, Federacja Rosyjska
OBIEKT – Zakładowa oczyszczalnia ścieków dla Zakładów Przetwórstwa Leśnego
ODDANIE DO EKSPLOATACJI – listopad – grudzień 2019 r.

Wprowadzenie

Ternejles S. A. to kompleksowe przedsiębiorstwo, specjalizujące się na obróbce drewna zlokalizowane nad brzegiem zatoki Płastun w kraju Nadmorskim. Firma składa się z czterech specjalizowanych zakładów: zakład produkcji forniru, tartak, zakład przetwórstwa drewna iglastego ZSA „STS Teknovud” oraz drewna liściastego ZSA „PTS Hardwood”.

W 2018 roku specjaliści Ternejles S. A. zwrócili się o pomóc do Grupy Przemysłowej EKOTON w zakresie doboru urządzeń dla oczyszczalni ścieków przemysłowych linii termicznej obróbki kłód.

Cele projektu

Zleceniodawca miał za zadanie budowę zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych, która dałaby możliwość ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych w procesie produkcyjnym.

Projekt oczyszczalni ścieków został zrealizowany przez firmę inwestycyjno-budowlaną ProjektStroj S. A., a Grupa Przemysłowa EKOTON wykonała dostawę i montaż niezbędnych urządzeń.

Realizacja projektu

Wyposażenie Przemysłowej Grupy EKOTON zostało wyprodukowane w zakładzie firmy w Rosji. Ponieważ kraty zgrzebłowe musieli pracować w warunkach nietypowych (wysoka temperatura cieczy przepływającej przez kraty oraz zawartość zanieczyszczeń „grubych” takich jak: kora, zrębki drzewne itp.) w istniejącej konstrukcji krat dokonano następujące zmiany:

  • W dolnej, nieruchomej części kraty, zamiast polimeru prowadnica łańcucha wykonana ze stali nierdzewnej;
  • Krata posiada system pozycjonowania zgrzebła;
  • Łańcuchy krat wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej bez rolek plastikowych;
  • Układ sterowania jest wyposażony w system transmisji danych ModbusRTU.

Jednocześnie z pracami budowlanymi fachowcy firmy EKOTON wykonali pracę montażowe i system został pomyślnie uruchomiony oraz oddany do eksploatacji pod koniec 2019 roku.

Rezultaty i wnioski

Wykorzystanie kompleksu mechanicznego oczyszczania ścieków w oparciu o urządzenia EKOTON dało klientowi możliwość ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych w procesie produkcyjnym. Takie nowoczesne rozwiązanie pozwala zmniejszyć nakłady inwestycyjne i uzyskać następujące pozytywne skutki:

  • minimalizacja negatywnego wpływu ścieków przedsiębiorstwa na środowisko,
  • uniknięcie kar za wprowadzanie ścieków o przekraczającym stężeniu zanieczyszczeń do wód lub miejskich oczyszczalni ścieków,
  • zmniejszenie zużycia czystej wody w procesach produkcyjnych.
Ecoton partner's logos