Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie jako Główny Inwestor zadania inwestycyjnego zwanego „Doborem, dostawą wraz z montażem i uruchomieniem zespołu urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków surowych z frakcji stałych na Oczyszczalni ścieków w Augustowie” potwierdza, że firma PRODEKO-EŁK Sp. z o. o. w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r. była Głównym Wykonawcą powyższego projektu i wykonała dostawę, montaż i uruchomienie następujących urządzeń:

  • kraty zgrzebłowej typu RKE 1142 o prześwicie s=5mm – 1 szt.,
  • prasy ślimakowej do wyciskania i transportu skratek typu SCP 2013 – 1 szt.,
  • szafę sterującą z układem sterowania kratą RKE i prasopłuczką SCP – 1 szt.
  • zastawki szandorowe segmentowe typu ZGs-I – 2 szt.

PRODEKO-EŁK powierzony zakres zadań wykonało w sposób całkowicie fachowy, co podkreśla fakt, iż dysponują oni dużym doświadczeniem technicznym w zakresie budowy urządzeń służących wyposażeniu specjalistycznych obiektów. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że PRODEKO-EŁK posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wyspecjalizowaną i aktywną kadrę do realizacji powierzonych projektów.

W naszej opinii PRODEKO-EŁK jest zarówno producentem, jak i wykonawcą godnym polecenia innym firmą wykonawczym poszukującym odpowiednich i rzetelnych dostawców.

Ecoton partner's logos