Case Study: System napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków mleczarskich

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach to obiekt o przepustowości około 1330 m3/d. W mleczarni odbywa się produkcja różnego rodzaju serów, masła, serwatki oraz mleka w proszku. Oczyszczalnia składa się z 4 zbiorników uśredniających i dwóch przepływowych ciągów biologicznych.

W 2 ciągach biologicznych oczyszczalni są komory nitryfikacji, w których napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory płytowe AQUACONSULT.

Z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i częstych awarii dyfuzorów MSM w Mońkach zdecydowało się w 2017 r. na montaż w jednym ze zbiorników retencyjnych dyfuzorów rurowych serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk wykonanych z polietylenu. Po obserwacji ich działania podjęto decyzje o wymianie dotychczas eksploatowanego systemu napowietrzania w dwóch przepływowych ciągach biologicznych na dyfuzory APKV EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w komorze nitryfikacji w pierwszej połowie 2021 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Mońkach)

Długość systemu napowietrzania96 m.b.
Przepustowość dmuchaw930 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora9,7 m3/h/m
Sote30,6 %
SSOTE 5,9%, głębokość 5,5 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia58,8 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk w reaktorach SBR na oczyszczalni ścieków w Gołdapi

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gołdapi

WSTĘP

W 2015 roku odbyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi o przepustowości około 2000 m3/d.

W ramach modernizacji wykorzystany został wyłączony z eksploatacji II ciąg technologiczny, złożony z 8 komór SBR. Komory pracowały w oparciu o mieszadła hiperboidalne wraz z dmuchawą z rusztem grubopęcherzykowym, bezdyfuzorowym mocowanym do dna reaktora, rozprowadzającym sprężone powietrze pod mieszadła.

W ciągu kilku lat okazało się, że zainstalowany system napowietrzania jest bardzo energochłonny. Z tego powodu kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w 4 reaktorach SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją.

Po szczegółowym zapoznaniu się z danymi o obiekcie, ocenie warunków w zbiornikach napowietrzania i zapotrzebowaniu powietrza, dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany na oczyszczalni w 4 z 8 zbiorników SBR w kwietniu 2019 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gołdapi)

Całkowita długość systemu napowietrzania420 m.b.
Długość systemu napowietrzania w 1 reaktorze105 m.b.
Przepustowość dmuchaw na 1 reaktor650 m3/h
Przepustowość dmuchaw na 4 reaktory2600 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,2 m3/h/m
Sote33,7 %
SSOTE 6,1%, głębokość 5,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia61,8 kPa

 

Case Study: System napowietrzania EKOTON prodeko-ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Gąskach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gąskach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Gąskach to niewielki obiekt o przepustowości około 60 m3/d należący do PWiK w Olecku.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez mechaniczną turbinę na systemie pływającym BIOGEST BSK5.

Z powodu awaryjności turbiny kierownictwo oczyszczalni zdecydowało się na wymianę systemu napowietrzania w reaktorze SBR na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

Po przeanalizowaniu warunków panujących w reaktorze oraz wymagań dotyczących napowietrzania dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w reaktorze SBR w kwietniu 2017 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Копия Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gąskach)

Długość systemu napowietrzania27 m.b.
Przepustowość dmuchaw220 - 280 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora8,2 - 10,4 m3/h/m
Sote22,8 %
SSOTE 5,8%, głębokość 4,2 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia48,0 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Galwieciach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach to niewielki obiekt o przepustowości 65 m3/d należący do PWiK w Gołdapi.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez turbiny napowietrzające.

Podczas użytkowania turbin zaobserwowano wysokie zużycie energii oraz problemy w użytkowaniu spowodowane koniecznością częstego serwisowania, co przekładało się na znaczne koszty eksploatacyjne. Z tych powodów kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w reaktorze SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w reaktorze SBR w listopadzie 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Galwieciach)

Długość systemu napowietrzania40 m.b.
Przepustowość dmuchaw250 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,25 m3/h/m
Sote27,6%
SSOTE 6,1%, głębokość 4,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia49,0 kPa

Case Study: System napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie

Wstęp

Gminna oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie należąca do Gminy Raczki w woj. podlaskim posiada przepustowość około 350 m3/d.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest przepływowa komora nitryfikacji, w której napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory rurowe z membraną EPDM.

W trakcie modernizacji wymieniono ruszt dyfuzorów membranowych na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk. Zastosowany system napowietrzania charakteryzuje się stabilną pracą, wysoką efektywnością transferu tlenu oraz niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w komorze nitryfikacji we wrześniu 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Dowspuda)

Długość systemu napowietrzania50 m.b.
Przepustowość dmuchaw350 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora7 m3/h/m
Sote33%
SSOTE 6%, głębokość 5,75 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,6 kPa
Całkowite straty ciśnienia56,9 kPa

 

Oświadczenie eksploatatora – doświadczenia z użytkowania systemu napowietrzania APKV Ekoton (Budapeszt, Węgry)

Oczyszczalnia ścieków Budapeszt Południe o przepustowości 80 000 m3 na dobę działa w oparciu o technologię biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego oraz systemu napowietrzania regulowanego poprzez zawartość tlenu rozpuszczonego w 8 kaskadowych zbiornikach napowietrzających.

Do końca 2018 roku w systemie napowietrzania stosowaliśmy wyłącznie aeratory membranowe, które ze względu na starzenie się musiały zostać wymienione. Po przeanalizowaniu rynku międzynarodowego zdecydowaliśmy się na wybór napowietrzaczy rurowych APKV, opracowanych przez firmę EKOTON, które posiadają najlepsze parametry techniczne.

W 2018 r. w pierwszej kolejności zainstalowano system napowietrzania EKOTON z dyfuzorami APKV w komorze napowietrzania L4, a następnie w 2019 r. i na początku 2020 r. dyfuzory te zostały zamontowane w pozostałych 5 częściach (L1-L3 i L5-L6).

Nasze doświadczenia z eksploatacji dyfuzorów membranowych po kilku latach:

 • rozciąganie płyt membranowych;
 • utrata elastyczności płyt membranowych;
 • ze względu na wzrost wielkości perforacji zwiększa się wielkość pęcherzyków powietrza, co powoduje zmniejszenie efektywności rozpuszczania tlenu;
 • uszkodzenia fizyczne, pęknięcia membran;
 • niedostatek tlenu przy dużych obciążeniach;
 • fizyczne czyszczenie zanieczyszczonych powierzchni membran nie przywraca w pełni ich wydajności.

W celu utrzymania wymaganego poziomu tlenu rozpuszczonego w membranowym systemie napowietrzania, musieliśmy opróżniać zbiorniki napowietrzania co dwa lata, aby sprawdzić membrany, oczyścić je i, w razie potrzeby, wymienić uszkodzone membrany. Głównym celem wymiany aeratorów membranowych było obniżenie bardzo wysokich kosztów utrzymania systemu napowietrzania.

Oryginalne dyfuzory Ekoton APKV zostały zainstalowane w komorze napowietrzania L4, która zapewniała 1/6 (13.333 m3/dobę) całkowitego przepływu osadu czynnego. Zostało to dokonane w celu porównania z istniejącym systemem membranowym.

Aeratory Ekoton APKV wykazywały stabilną pracę oraz wymaganą intensywność napowietrzania, zadane parametry nasycenia tlenem były osiągane przy niższym ciśnieniu powietrza. Wskaźnik SSOTE wynosił 5 – 6,3%/m, w zależności od aktualnego przepływu powietrza. Całkowite zużycie powietrza zostało zredukowane.

Dodatkowym pozytywnym efektem była znacznie większa zdolność adaptacyjna systemu Ekoton APKV w zakresie regulacji powietrza. Nowy system napowietrzania umożliwił bardziej precyzyjne i elastyczne podążanie za zmieniającym się zapotrzebowaniem na tlen, co znacznie ułatwia sterowanie procesem i zapewnia niezbędny dopływ powietrza, nawet podczas szczytowego obciążenia.

W wyniku pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych z systemem napowietrzania w komorze napowietrzania L4 w 2019 r., w tym samym roku oraz w 2020 r. przeprowadzono całkowitą wymianę systemu napowietrzania; Aeratory APKV Ekoton zostały zainstalowane w całym systemie wykorzystującym osad czynny.

Doświadczenia eksploatacyjne systemu napowietrzania z zastosowaniem napowietrzaczy EKOTON:

 • stałe dostarczanie tlenu w wymaganej ilości podczas szczytowych obciążeń, wskaźnik DO 3-4 mg/l (w tym ostatnia ósma kaskada);
 • ciśnienie robocze 535 mbar;
 • redukcja strat ciśnienia;
 • dyfuzory zachowują swój kształt, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję;
 • dyfuzory nie zatykają się.

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowanie aeratorów APKV Ekoton znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na obsługę serwisową, a także zapewnia niezbędne zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony w komorze osadu czynnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej.

Case Study: Systemy napowietrzania EKOTON w fabryce Tesla (Szanghaj, Chiny)

EKWIPUNEK – Napowietrzacze EKOTON
LOKALIZACJA – Tesla (Szanghaj) Co., Lingang Development Zone, Pudong New Area, Szanghaj
ROK URUCHOMIENIA – Maj 2019

Wstęp

W dniu 10 maja 2018 r. firma Tesla (Shanghai) Co., Ltd. została założona w strefie rozwojowej Lingan w nowej dzielnicy Pudong w Szanghaju. Firma zajmuje się rozwojem technologii, usługami technicznymi w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych i części do nich, akumulatorów, urządzeń do magazynowania energii oraz ogniw fotowoltaicznych. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja pojazdów elektrycznych, rozwój technologii, sprzedaż hurtowa, doradztwo, prace rozruchowe oraz import i eksport wyżej wymienionych produktów i usług towarzyszących, należących do zakresu działalności firmy.

Obecnie gigafabryka Tesla jest największym zagranicznym projektem produkcyjnym w Szanghaju i pierwszą gigafabryką Tesli poza Stanami Zjednoczonymi. Tesla zainwestowała ponad 2 miliardy dolarów w fabrykę komponentów w Chinach, aby zlokalizować łańcuch dostaw i przygotowuje się do rozszerzenia zdolności produkcyjnych fabryki.

Ponieważ systemy napowietrzania EKOTON charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii, kierownictwo zdecydowało się na ich zastosowanie w lokalnych oczyszczalniach ścieków.

Parametry dyfuzorów rurowych EKOTON

Średnica zewnętrzna120 mm (z gwintem DN100)
ModelAPKV-1 / APKV-2
Łączna długość1020/2025 mm
Ddługość elementu dyspersyjnego940/1945 mm
Waga na sucho4/8 kg
Projektowany przepływ powietrza8-25/16-50 Nm3/h

Prace na obiekcie

Po szczegółowym zapoznaniu się z danymi o obiekcie, ocenie warunków w zbiornikach napowietrzania i zapotrzebowaniu powietrza, dobrano odpowiedni układ dyfuzorów. Montaż systemu napowietrzania Ekoton został zakończony 30 maja 2019 roku. Od tego czasu sprzęt działa bez zarzutu.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie

Długość systemu napowietrzania64 m.b.
Przepustowość dmuchaw1200 m3/h (2 dmuchawy, 20 m3/min każda )
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora18,75 m3/h/m
Pokrycie dna zbiornika10,7% (Procent powierzchni czynnej dyfuzora w stosunku do powierzchni dna zbiornika)
SOTE33,5% (SSOTE 6,7% głębokość 5 m)
Rozmieszczenie (zagęszczenie) aeratorów0,6 m/m2 (Ilość metrów aeratora na 1 m2 dna zbiornika)
Spadek ciśnienia140 mm H2O

Schemat układu napowietrzaczy rurowych EKOTON

Case Study: Napowietrzacze EKOTON w nowej dzielnicy miejskiej przy międzynarodowym lotnisku Tianfu (Chengdu, Chiny)

EKWIPUNEK – Napowietrzacze EKOTON
LOKALIZACJA – Międzynarodowy port lotniczy Chengdu Tianfu
ROK URUCHOMIENIA – 2021

Wstęp

Projekt Międzynarodowego Portu Lotniczego Chengdu Tianfu w Nowym Mieście zlokalizowany jest w Nowej Dzielnicy Wschodniej Chengdu w Chinach. Nowa Dzielnica Wschodnia została utworzona 28 kwietnia 2020 roku. 4 marca 2020 r. władze miasta Chengdu zaproponowały zainwestowanie 308,6 mld juanów (47,7 mld USD) w jej rozbudowę w ciągu najbliższych 10 lat. W 2020 r. udział inwestycji w tej kwocie wyniesie 28,9 mld juanów (4,4 mld USD).

Do 2025 roku w Nowej Dzielnicy Tianfu zostanie wybudowana podstawowa infrastruktura i obiekty usług komunalnych. Do tego czasu zostanie również ukończony węzeł lotniczy międzynarodowego portu lotniczego. Zorganizowane zostaną strategicznie ważne branże rozwojowe, nowoczesne branże usługowe oraz struktury zarządzania prawnego. Stała populacja okręgu szacowana jest na 800.000 osób, a regionalny PKB na 48 miliardów juanów.

Nowe Miasto Lotnicze, dzielnica opierająca się na międzynarodowym lotnisku Chengdu Tianfu, będzie integrować takie dziedziny gospodarki jak: obsługa ruchu lotniczego, międzynarodowe finanse, handel międzynarodowy, innowacje technologiczne, międzynarodowa edukacja i wymiana kulturalna. Zgodnie z planem zagospodarowania na terenie nowego okręgu powstanie 15 komunalnych oczyszczalni ścieków. Napowietrzacze rurowe EKOTON zostały zainstalowane na oczyszczalniach nr 6, nr 9 i nr 15.

Parametry napowietrzaczy rurowych EKOTON

Średnica zewnętrzna120 mm (z gwintem DN100)
Łączna długość1020/2025 mm
Długość elementu dyspersyjnego940/1945 mm
Waga na sucho4/8 kg
Projektowany przepływ powietrza8-25/16-50 Nm3/h

Ogólne informacje o projekcie

Oczyszczalnia ścieków nr 6 Nowego Miasta Lotniczego Chengdu Tianfu znajduje się na zachód od rzeki Jiangxi i na południe od nowej drogi ekspresowej, prowadzącej do lotniska. Wydajność projektowa wynosi 40 000 m3/dobę. Planowane jest obsługiwanie głównie innowacyjnych sektorów przemysłu, a obsługiwana powierzchnia wyniesie ok. 1 057 ha.

Długość systemu napowietrzania1 550 m.b.
Przepustowość dmuchaw14 040 m3/h (3 czynne; 1 rezerwowa)
Przepływ powietrza na 1 m dyfuzora12 m3/(m3/h/m)
Pokrycie dna zbiornika10,4%
Rozmieszczenie aeratorów0,6 m aeratora na 1 m2 dna zbiornika
SOTE47 % (SSOTE 6.6%, głębokość 7,2 m)
Straty ciśnienia80 mm H2O

Wydajność oczyszczalni ścieków nr 9 wynosi 32.000 m3/dobę. Obiekt znajduje się w Obszarze Zachodnim Grupy Jiangxi Henan, na południowym brzegu rzeki Jiangxi, w sektorze przemysłowym Nowego Miasta Lotniczego. Przeznaczona jest do obsługi takich sektorów gospodarki jak przemysł zaawansowanych technologii, usługi hotelarskie, szkolnictwo medyczne, budynki administracyjne i mieszkalne. Obszar objęty usługami wynosi około 1450 hektarów.

Długość systemu napowietrzania1 190 m.b.
Przepustowość dmuchaw9 000 m3/h (3 czynne; 1 rezerwowa)
Przepływ powietrza na 1 m dyfuzora9 m3/(m3/h/m)
Pokrycie dna zbiornika13,1%
Rozmieszczenie aeratorów0,7 m aeratora na 1 m2 dna zbiornika
SOTE49% (SSOTE 6,9%, głębokość 7,2 m)
Straty ciśnienia75 mm H2O

Oczyszczalnia ścieków nr 15 ma przepustowość projektową 30 000 m3/dobę. Znajduje się ona na wschód od rzeki Jiangxi w obszarze granicznym przemysłowego Nowego Miasta Lotniczego, po obu stronach autostrady lotniskowej i w pobliżu nowego portu lotniczego Chengdu, który jest obecnie w budowie. Jest ona przeznaczona do obsługi przedsiębiorstw przemysłowych i logistycznych. Obszar objęty usługami wynosi około 581,6 ha.

Długość systemu napowietrzania1 250 m.b.
Przepustowość dmuchaw10 800 m3/h (3 czynne; 1 rezerwowa)
Przepływ powietrza na 1 m dyfuzora10 m3/(m3/h/m)
Pokrycie dna zbiornika12,7%
Rozmieszczenie aeratorów0,7 m aeratora na 1 m2 dna zbiornika
SOTE50% (SSOTE 6,9%, głębokość 7,2 m)
Straty ciśnienia76 mm H2O

Opinia PWIK m. Herzelia, Izrael

Podczas procesu rekonstrukcji Oczyszczalni Scieków Herclijji w 2009 roku został zamontowany nowy reaktor biologiczny, składający się z 3 sekcji 6000 m3 każda o bocznej wysokości 6 metrów. Powietrze wdmuchiwane jest za pomocą 3 dmuchaw 4500 m3 każda, przez dyfuzory talerzowe.

Bardzo szybko po uruchomieniu stało się jasne, że cały system jest bardzo nieekonomiczny. W celu podtrzymania stężenia tlenu w ilości 1,5-2 mg/l, dwie lub trzy dmuchawy (900-13000 m3) musiały pracować niemalże bez przerwy w całym reaktorze, lecz nawet wtedy nie zawsze udawało się osiągnąć wymagane wartości. Gdy na początku 2013 roku pojawiły się widocznie uszkodzenia części membranowej, zdecydowaliśmy, że przyszedł czas na ich wymianę na bardziej efektywne. Ogłoszono przetarg i jednymi z wielu rozpatrywanych ofert były aeratory firmy EKOTON.

Argumentów przeciw było bardzo wiele: nieznana firma, brak doświadczenia w pracy w Izraelu i krajach zachodnich; brak zgody konstruktorów i doradców technicznych.

Po niemałych obawach i wahaniach zdecydowano jednak na właśnie te aeratory. Jakie czynniki wpłynęły na ten wybór: prosta i perspektywiczna konstrukcja, cena, mechaniczna wytrzymałość, długowieczność, gwarancja 8 lat, brak prac konserwacyjnych, prosty i szybki montaż a także przedstawione nam bardzo kuszące warunki firmy: większa część kwoty zostanie opłacona jedynie w przypadku pełnej satysfakcji z działania aeratorów, co może trwać nawet pół roku.

W listopadzie 2013 roku wymieniono dyfuzory w pierwszej sekcji reaktora.

Rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – znacząco zmniejszyła się ilość wdmuchiwanego powietrza, a wraz z nim energii. Nasycenie tlenem było stabilne i jednorodne w całym zbiorniku.

W ciągu dwóch miesięcy, przed upływem ustalonych 6-ciu miesięcy okresu próbnego, zdecydowano stopniowo zastępować dyfuzory membranowe z pozostałych sekcji na aeratory EKOTON.

Obecnie cały reaktor (3 sekcje) wyposażony jest w system napowietrzania EKOTON i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. We wszystkich sekcjach utrzymywane jest prawidłowe stężenie tlenu (około 2 mg/l) przy znacznie mniejszym zużyciu energii. Większość dnia (14-16 godzin) pracuje jedna dmuchawa (4500 m3/h), natomiast w godzinach szczytu przez (8-10 godzin) uruchamiana jest druga. Przed wymianą aeratorów konieczna była praca 2-3 dmuchaw.

Ecoton partner's logos