Opinia PWIK m. Augustów, Polska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie jako Główny Inwestor zadania inwestycyjnego zwanego „Doborem, dostawą wraz z montażem i uruchomieniem zespołu urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków surowych z frakcji stałych na Oczyszczalni ścieków w Augustowie” potwierdza, że firma PRODEKO-EŁK Sp. z o. o. w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r. była Głównym Wykonawcą powyższego projektu i wykonała dostawę, montaż i uruchomienie następujących urządzeń:

 • kraty zgrzebłowej typu RKE 1142 o prześwicie s=5mm – 1 szt.,
 • prasy ślimakowej do wyciskania i transportu skratek typu SCP 2013 – 1 szt.,
 • szafę sterującą z układem sterowania kratą RKE i prasopłuczką SCP – 1 szt.
 • zastawki szandorowe segmentowe typu ZGs-I – 2 szt.

PRODEKO-EŁK powierzony zakres zadań wykonało w sposób całkowicie fachowy, co podkreśla fakt, iż dysponują oni dużym doświadczeniem technicznym w zakresie budowy urządzeń służących wyposażeniu specjalistycznych obiektów. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że PRODEKO-EŁK posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wyspecjalizowaną i aktywną kadrę do realizacji powierzonych projektów.

W naszej opinii PRODEKO-EŁK jest zarówno producentem, jak i wykonawcą godnym polecenia innym firmą wykonawczym poszukującym odpowiednich i rzetelnych dostawców.

Opinia PWIK m. Olecko, Polska

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą w Olecku przy ul. Tunelowej 17, przesyłam do Państwa niniejszy list odnośnie wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia kraty katenarnej na przepompowni przy ul. Batorego w Olecko.

Zgodnie z planem modernizacji budynku przepompowni znajdującej się przy ul. Batorego w Olecko w ramach pierwszego etapu w grudniu 2018 roku została dostarczona i zainstalowana mechaniczna krata katenarna typu RKC 0827 z prześwitem 6 mm, która została wyprodukowana w zakładzie produkcyjnym PRODEKO-EŁK Sp. z o. o.

Zamontowana krata RKC 0827 jest łatwa w obsłudze i pracuje w trybie automatycznym. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego sterowania krata może pracować w zależności od różnicy poziomów przed i za kratą, jak również przy niskich napływach w trybie czasowym. Od momentu jej uruchomienia potwierdzamy, że krata pracuje stabilnie i charakteryzuje się wysokim stopniem zatrzymania i usuwania skratek z doprowadzanych do niej ścieków.

Wcześniej na przepompowni występowały kłopoty spowodowane, tak jak i w całej Polsce, mokrymi chusteczkami, który blokowały normalną pracę starej kraty, Na dzień dzisiejszy nowa krata katenarna dobrze radzi sobie z tym problemem. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu łańcuchowego, krata skutecznie wyłapuje chusteczki oraz inne śmieci ze ścieków, co pozwoliło z kolei znacznie polepszyć pracę dalszych urządzeń i obiektów na oczyszczalni ścieków.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy naszymi firmami potwierdziła jedynie fakt, że PRODEKO-EŁK jest odpowiedzialnym producentem niezawodnych urządzeń wysokiej jakości, która reaguje szybko na potrzeby klientów oraz zapewnia rzetelną obsługę serwisową dostarczonych urządzeń.

CASE STUDY: Instalacja kraty katenarnej oraz prasopłuczki skratek w przepompowni ścieków (Olecko, Polska)

PROJEKT Modernizacja Przepompowni Ścieków w Olecku
ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku
OBIEKT Przepompownia Ścieków przy ul. Batorego
URUCHOMIENIE Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Plany i cele modernizacji

Zgodnie z planem modernizacji budynku przepompowni znajdującej się przy ul. Batorego w Olecko dostawa urządzeń była podzieliona na dwa etapy:

 1. Grudzień 2018 roku – dostarczenie i zainstalowanie mechanicznej kraty katenarnej typu RKC 0827 z prześwitem 6 mm.
 2. Czerwiec 2019 roku – dostarczenie i zainstalowanie prasopłuczki skratek typu SCP 2020 o wydajności Q = 2 m3/h wraz z niezbędną kostrukcją wsporczą.

Celem przeprowadzonej modernizacji przepompowni głównej było zwiększenie efektywności usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków dopływających, a także zmniejszenie ilości powstających skratek oraz ich uwodnienie.

Sytuacja przed modernizacją

Ścieki z miasta spływają się do głównej komory zbiorczej przepompowni i dalej trafiają do kraty, która zamontowana w kanale o wymiarach Bk= 950 mm, Hk=2000 mm.

Wcześniej na przepompowni występowały kłopoty spowodowane mokrymi chusteczkami, które blokowały normalną pracę starej kraty zgrzebłowej. Skratki zebrane kratą trafiały do przenośnika ślimakowego przez który były transportowane do kontenera zbiorczego, a następnie operator zmiany musiał sam fizycznie wywieść kontener na zewnątrz budynku i dalej załadować go na samochód.

Do głównych problemów związanych z eksploatacją starych urządzeń należeli:

 • duże koszty związane z obsługą i czyszczeniem rusztu kraty od mokrych chusteczk oraz z wywożeniem skratek z dużą ilością wody;
 • problemy związane ze zbyt częstym zatrzymaniem kraty;
 • awaria pomp i problemy eksploatacyjne na dalszych etapach oczyszczania, które były spowodowane niedostateczną efektywnością wydalania zanieczyszczeń stałych.

Rezultaty

Po analizie sytuacji na przepompowni specjaliści firmy EKOTON Prodeko-Ełk Sp.zo.o. postanowili zainstalować na oczyszczalni prototyp kraty żeby sprawdzić o ile skutecznie będzie działało urządzenie. Na przepompownie została zainstalowana krata katenarna RKC 0827, pierwsza wyprodukowana w naszym zakładzie. Po trzech miesiącach eksploatacji kierownictwo zakładu zdecydowało odkupić zainstalowane urządzenie oraz prasopłuczkę skratek typu SCP 2020.

W skutek zainstalowania nowego sprzętu byli otrzymane następujące rezultaty:

 • Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu łańcuchowego, który pozwala skutecznie zbierać i wyciągać ze ścieków różne rodzaje śmieci oraz chusteczki, zmniejszyła się ilość awarii związanych z zatrzymaniem kraty;
 • Ilość usuwanych skratek wzrosła ponad dwukrotnie dzięki zastosowaniu kraty o prześwitu s=6 mm w części cedzącej;
 • Masa skratek, które były usuwane, dzięki ich prasowaniu i płukaniu na prasopłuczce SCP, została obniżona ponad 3 razy;
 • Czas niezbędny do obsługi zespołu urządzeń dzięki zastosowaniu pełnej automatycznej linii mechanicznego oczyszczania ściekow, zmniejszył się o ponad 95%.

Ponadto, należy zauważyć następujące plusy związane z wymianą urządzeń:

 • znaczny spadek ilości awarii i napraw na dalszych etapach oczyszczania ścieków i obróbki osadu;
 • pełne wyeliminowanie potrzeby pracy w trybie ręcznym, podczas usuwania skratek z krat.

Wnioski

Modernizacja systemu mechanicznego oczyszczania ścieków na przepompowni pozwoliła na zorganizowanie efektywnego systemu oczyszczania ścieków z dużych i średnich zanieczyszczeń stałych, za pomocą specjalnej konstrukcji łańcucha kraty. Skratki, usuwane ze ścieków, są płukane w celu zmniejszenia w nich zawartości substancji organicznych i prasowane na prasopłuczce w celu zmniejszenia ich objętości i masy. Zainstalowana linia do mechanicznego oczyszczania działa w pełni
automatycznie i nie wymaga stałej obecności personelu. Praca kompleksu mechanicznego oczyszczania ścieków pozwoliła w pełni sprostać postawionym wymogom i zapewniła stabilną oraz bezawaryjną pracę na kolejnych etapach oczyszczania.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Informacja o projekcie:

PROJEKT – Modernizacja systemu oczyszczania wód ściekowych
ZAMAWIAJĄCY – Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie
OBIEKT – Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie
LOKALIZACJA – Augustów, Polska
URUCHOMIENIE – styczeń 2017

Oczyszczalnia ścieków znajduje się w południowej części miasta Augustów. Wydajność projektowa oczyszczalni ścieków wynosi 10 000 m³/dobę.

W październiku 2016 roku firma EKOTON PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. została wybrana na Generalnego Wykonawcę zadania pt. „Dobór, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków surowych z frakcji stałych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie”. W ramach wyżej wymienionego projektu wykonano, zamontowano i oddano do użytku linię mechanicznego oczyszczania ścieków, która obejmuje:

 1. Kratę zgrzebłową typu RKE;
 2. Prasopłuczkę skratek typu SCP;
 3. Zastawki szandorowe typu ZSg;
 4. System sterowania kratą i prasopłuczką.

Celem przeprowadzonej modernizacji przepompowni głównej, było zwiększenie efektywności usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków dopływających, a także zmniejszenie ilości powstających skratek. Podczas modernizacji nastąpiła również automatyzacja tegoż procesu.

Stan początkowy:

Przed modernizacją, ścieki z miasta dopływały do głównej komory zbiorczej w przepompowni głównej dwoma kolektorami. Z komory zbiorczej ścieki przekierowywane były do kanałów, na których zamontowane były ręczne kraty rzadkie z prześwitem 25 mm.

Oczyszczanie rusztu krat odbywało się ręcznie przez pracowników obsługi oczyszczalni. Skratki zebrane w ten sposób trafiały do pojemnika, a następnie za pomocą urządzeń dźwigowych zostają podniesione na powierzchnię, w celu wyrzucenia do kontenera zbiorczego.

Do głównych problemów związanych z eksploatacją starych urządzeń należą:

 • potrzeba ciągłej kontroli zabrudzenia rusztu kraty w celu zapobiegania podtopień przepompowni i powstania sytuacji awaryjnych;
 • duże koszty związane z obsługą i oczyszczaniem rusztu kraty ze skratek oraz dalszym ich transportem w celu wyrzucenia do kontenera zbiorczego;
 • awaria pomp i problemy eksploatacyjne na dalszych etapach oczyszczania, które były spowodowane niedostateczną efektywnością wydalania zanieczyszczeń stałych.

Realizacja projektu:

Jednym z głównych warunków realizacji projektu była wymoga zamontowania nowych urządzeń technologicznych w istniejącym budynku przepompowni, co wiązało się z szeregiem trudności.

Głównym problemem były gabaryty budynku przepompowni, a bardziej uszczegóławiając wymiary przejść komunikacyjnych, gdyż istniejący budynek przepompowni nie przewidywał montażu urządzeń o długości ponad 2,5m, a nowe urządzenie (mechaniczna krata zgrzebłowa) miało długość ponad 6 m. W tym celu dostosowano konstrukcję urządzenia do segmentów o długości maksymalnie do 2 m, które były dostarczone i montowane bezpośrednio w miejscu przeznaczenia.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Rezultaty:

W wyniku przeprowadzonej modernizacji otrzymano następujące rezultaty:

 1. ilość usuwanych skratek wzrosła ponad dwukrotnie dzięki zastosowaniu kraty RKE o prześwitu s=5 mm w części cedzącej;
 2. masa skratek, które były usuwane, dzięki ich prasowaniu i płukaniu na prasopłuczce SCP, została obniżona ponad 3 razy;
 3. czas niezbędny do obsługi zespołu urządzeń dzięki zastosowaniu pełnej automatycznej linii mechanicznego oczyszczania ścieków, zmniejszył się o ponad 95 %.

Ponadto, należy zauważyć następujące plusy związane z wymianą urządzeń:

 • znaczny spadek ilości awarii i napraw na dalszych etapach oczyszczania ścieków i obróbki osadu;
 • pełne wyeliminowanie potrzeby pracy w trybie ręcznym, podczas usuwania skratek z krat, co znacznie polepszyło nie tylko stan sanitarny w przepompowni, ale i warunki pracy personelu.

Na wykresach zamieszczonych poniżej, przedstawione zostały dane odnośnie ilości i masy zebranych skratek w okresie od 2015 do 2017 roku. Modernizacja przepompowni została przeprowadzona na przełomie grudzień 2016 r. / styczeń 2017 r. Dane za rok 2017, dobrze pokazują dynamikę poprawy wyników pracy oczyszczania mechanicznego. Niezawodne konstrukcje, kraty i prasy śrubowej zapewniają możliwość całodobowej i bezawaryjnej pracy urządzeń w trybie automatycznym. Obsługa poświęca obecnie nie więcej niż 15 min w ciągu dnia w celu obsługi i sprawdzenia kraty.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Ilość i masa skratek, wydobytych z krat w okresie 2015–2017 r.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Czas poświęcony na obsługę urządzenia w minutach na dobę

Wnioski:

Modernizacja systemu mechanicznego oczyszczania ścieków na przepompowni pozwoliła na zorganizowanie efektywnego systemu oczyszczania ścieków z dużych i średnich zanieczyszczeń stałych. Skratki, które są usuwane ze ścieków, są płukane w celu zmniejszenia w nich zawartości substancji organicznych i prasowane na prasopłuczce w celu zmniejszenia ich objętości i masy. Zainstalowana linia do mechanicznego oczyszczania działa w pełni automatycznie i nie wymaga stałej obecności personelu. Praca kompleksu oczyszczania mechanicznego ścieków pozwoliła w pełni sprostać postawionym wymogom i zapewniła stabilną oraz bezawaryjną pracę na kolejnych etapach oczyszczania.