Case Study: Modernizacja osadników wtórnych (Nowosibirsk, Rosja)

PROJEKT – Modernizacja osadników wtórnych
KLIENT – MUE „Gorvodokanal” Nowosibirsk
OBIEKT – OŚ m. Nowosybirsk
URUCHOMIENIE – lato 2019

Wstęp

Miejskie przedsiębiorstwo m. Nowosybirsk „Gorvodokanal” oczyszcza i dostarcza około 600 tysięcy m3 wody pitnej oraz transportuje i dezynfekuje około 500 tysięcy m3 ścieków. Wśród konsumentów ponad 1,8 miliona mieszkańców Nowosybirska i regionu co stanowi około 70% świadczonych usług. Pozostałe 30% to osoby prawne. Metropolia zajmuje trzecie miejsce pod względem długości systemu zaopatrzenia w wodę w Rosji. „Gorvodokanal” zarządza około 3500 km komunikacji, trzema punktami ujęcia wody, trzema przepompowniami i stacjami filtrującymi oraz 69 przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków.

Od 2007 r. firma realizuje programy inwestycyjne na dużą skalę w celu ponownego modernizacji technicznej zakładów oczyszczania ścieków. Firma współpracuje z Grupą Przemysłową EKOTON od 1997 r. W tym czasie zmodernizowano kompleksy oczyszczania mechanicznego (około 20 krat zgrzebłowych, przenośników i pras ślimakowych), zainstalowano zastawki kanałowe i wymieniono system napowietrzania. W ramach kolejnego etapu modernizacji w 2019 r. dostarczono dwa zestawy wyposażenia do radialnych osadników wtórnych – zgarniacze ssawkowe IRVO-40.

Cele projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie wydajności usuwania szlamu z osadników wtórnych. Stan technologiczny istniejącego sprzętu w momencie rozpoczęcia prac był niezadowalający – zastosowano zgarniacze ssawkowe zainstalowane w latach 80 ubiegłego wieku. Stan konstrukcji betonowych również pozostawiał wiele do życzenia.

Wymiana urządzeń miała doprowadzić do poprawy wydajności oczyszczania, zmniejszenia zużycia energii, a także do stabilnego i właściwego zarządzania procesem technologicznym.

Wdrożenie projektu

Na życzenie klienta w zakładzie EKOTON wyprodukowano dwa modele zgarniaczy ssawkowych IRVO-40 o następujących cechach konstrukcyjnych:

 • zastosowano powiększoną rurkę osadnika (kolektor osadu) o średnicy 630 mm;
 • zastosowano nowy wzmocniony system prętów (łączników) między mostem a kolektorem mułu;
 • wózek z napędem na wszystkie koła z przekładnią planetarną;
 • jednostka sterująca jest wyposażona w system transmisji danych Modbus RTU.

Dodatkowym wyzwaniem było to, że na życzenie klienta samodzielnie przeprowadziliśmy instalację urządzeń jednocześnie z pracami konstrukcyjnymi betonowej części osadnika i restauracją tacy wylotowej. Ze względu na naprawę części bocznej osadnika nie można było podjechać standardowym samochodem do podnoszenia; toż zastosowano dźwig o udźwigu 250 ton. Aby dotrzymać terminów i nie przerywać prac instalacyjnych, jeden z dwóch pomostów musiał zostać tymczasowo postawiony na cześć boczną osadnika na której trwali pracy budowlane.

Wyniki i wnioski

Pomimo trudności, które pojawiły się podczas instalacji urządzeń, udało się uruchomić urządzenia zgodnie z harmonogramem.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w projektowaniu urządzeń zapewniło wysoką wydajność, pozwoliło zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne i podnieść niezawodność. W wyniku wymiany istniejących zgarniaczy ssawkowych w oczyszczalni ścieków „Gorvodokanal” w Nowosybirsku spełnione zostały wszystkie niezbędne wymagania klientów związane z obsługiwaniem i naprawą urządzeń.Opinia PWIK m. Augustów, Polska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie jako Główny Inwestor zadania inwestycyjnego zwanego „Doborem, dostawą wraz z montażem i uruchomieniem zespołu urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków surowych z frakcji stałych na Oczyszczalni ścieków w Augustowie” potwierdza, że firma PRODEKO-EŁK Sp. z o. o. w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r. była Głównym Wykonawcą powyższego projektu i wykonała dostawę, montaż i uruchomienie następujących urządzeń:

 • kraty zgrzebłowej typu RKE 1142 o prześwicie s=5mm – 1 szt.,
 • prasy ślimakowej do wyciskania i transportu skratek typu SCP 2013 – 1 szt.,
 • szafę sterującą z układem sterowania kratą RKE i prasopłuczką SCP – 1 szt.
 • zastawki szandorowe segmentowe typu ZGs-I – 2 szt.

PRODEKO-EŁK powierzony zakres zadań wykonało w sposób całkowicie fachowy, co podkreśla fakt, iż dysponują oni dużym doświadczeniem technicznym w zakresie budowy urządzeń służących wyposażeniu specjalistycznych obiektów. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że PRODEKO-EŁK posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wyspecjalizowaną i aktywną kadrę do realizacji powierzonych projektów.

W naszej opinii PRODEKO-EŁK jest zarówno producentem, jak i wykonawcą godnym polecenia innym firmą wykonawczym poszukującym odpowiednich i rzetelnych dostawców.

Opinia PWIK m. Olecko, Polska

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą w Olecku przy ul. Tunelowej 17, przesyłam do Państwa niniejszy list odnośnie wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia kraty katenarnej na przepompowni przy ul. Batorego w Olecko.

Zgodnie z planem modernizacji budynku przepompowni znajdującej się przy ul. Batorego w Olecko w ramach pierwszego etapu w grudniu 2018 roku została dostarczona i zainstalowana mechaniczna krata katenarna typu RKC 0827 z prześwitem 6 mm, która została wyprodukowana w zakładzie produkcyjnym PRODEKO-EŁK Sp. z o. o.

Zamontowana krata RKC 0827 jest łatwa w obsłudze i pracuje w trybie automatycznym. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego sterowania krata może pracować w zależności od różnicy poziomów przed i za kratą, jak również przy niskich napływach w trybie czasowym. Od momentu jej uruchomienia potwierdzamy, że krata pracuje stabilnie i charakteryzuje się wysokim stopniem zatrzymania i usuwania skratek z doprowadzanych do niej ścieków.

Wcześniej na przepompowni występowały kłopoty spowodowane, tak jak i w całej Polsce, mokrymi chusteczkami, który blokowały normalną pracę starej kraty, Na dzień dzisiejszy nowa krata katenarna dobrze radzi sobie z tym problemem. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu łańcuchowego, krata skutecznie wyłapuje chusteczki oraz inne śmieci ze ścieków, co pozwoliło z kolei znacznie polepszyć pracę dalszych urządzeń i obiektów na oczyszczalni ścieków.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy naszymi firmami potwierdziła jedynie fakt, że PRODEKO-EŁK jest odpowiedzialnym producentem niezawodnych urządzeń wysokiej jakości, która reaguje szybko na potrzeby klientów oraz zapewnia rzetelną obsługę serwisową dostarczonych urządzeń.

CASE STUDY: Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów (Suczawa, Rumunia)

RODZAJ PRZEMYSŁOWOŚCI Przemysł spożywczy
WYDAJNOŚĆ ZAKŁADU 1,3 miliony litrów rocznie
POCZĄTEK EKSPLOATACJI Październik 2018

Problem

Wcześnie w zakładzie produkcyjnym napojów utylizacja ścieków odbywała się przez firmę zewnętrzną. Jednak ze względu na wysoki koszt transportu ścieków, była podjęta decyzja o budowie własnej oczyszczalni przemysłowych i komunalnych ścieków, która pozwoliłaby na bezpieczny zrzut wody oczyszczonej do środowiska. Jednak klientowi nie dało się rozwiązać problem wielkiej ilości generowanego osadu ściekowego. Firma PRODEKO-EŁK została zaproszona do opracowania technologii i dostarczenia urządzenia do odwodniania osadu.

Rozwiązanie

Ze względu na ilość i skład osadu na wejściu, specjalisty EKOTON opracowali sposób odwadniania i dobrali odpowiednie urządzenia. Do przygotowania roztworu flokulantu również została dobrana odpowiednia stacja, co pozwoliło na w pełni automatyczną pracę kompleksu odwodniania osadu. Niedługo po tym, wielotarczowa prasa śrubowa MDQ-102C oraz stacja przygotowania reagentów SMART MIX 2100 zostały zmontowane na obiekcie i sukcesywnie uruchomione.

Prasa śrubowa wielotarczowa została wybrana wśród innych urządzeń ze względu na jej zalety. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje mniej miejsca w porównaniu do centryfugi czy prasy taśmowej, a cicha i bezawaryjna praca zapewnia brak konieczności obsługi okresowej. Dodatkowo, zużycie prądu jest istotnie niższe w porównaniu do centryfugi, a zużycie wody – do prasy taśmowej. Co więcej, porównując z innym nowoczesnym urządzeniem do odwodniania osadów, takich jak prasa śrubowa, prasa wielotarczowa śrubowa zużywa mniej flokulantu oraz jest łatwiejsza w obsłudze.

Po uruchomieniu praca kompleksu była synchronizowana i dopasowana do innych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. Obecnie, w każdym momencie, gdy zbiornik osadu poflotacyjnego zapełnia się, jednocześnie uruchamia się system odwodniania. Kompleks zademonstrował wysoką skuteczność pod względem efektywności odwadniania i energooszczędności
urządzenia. Wśród innych skutków zastosowania kompleksu warto odznaczyć znaczne zmniejszenie objętości odwodnionego osadu co pozwoliło istotnie zredukować koszty jego utylizacji.

Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów

Wyniki i efektywność

Rodzaj osaduOsad poflotacyjny
Wydajność urządzenia25 kgSM/h
Zawartość SM w osadzie5,9 %
Zawartość SM w cieście30 %
Zatrzymywanie SM> 97 %
Średnia dawka flokulanta2,5 kg/tSM

CASE STUDY: Dostawa i uruchomienie kompleksu do odwadniania osadu zbudowanego na bazie odwadniaczy śrubowych w ubojni drobiu

ZAMAWIAJĄCY Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
OBJEKT Zakłady mięsne, ubojnia drobiu
RODZAJ OSADU Osad czynny nadmierny, osad wstępny po flotacyjny
PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 5000 m3/d

Cel pracy

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują
specyficzne dla branży parametry. Posiadają one podwyższoną zawartość tłuszczy oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, co z kolei wymaga zastosowania dedykowanej technologii odwadniania tego typu osadów przemysłowych.

Oczyszczalnia ścieków znajduję się ok. 20 km od Kutna, w województwie łódzkim. Ściek wejściowy składa się z mieszanki ścieku przemysłowego pochodzącego z linii produkcyjnych oraz ścieku biologicznego, który powstaje w wyniku codziennej pracy zakładu.

Głównym celem inwestycji była budowa przemysłowej podczyszczalni ścieków przy nowobudowanym zakładzie produkcyjnym, w skład której wchodziła dostawa oraz uruchomienie dwóch niezależnych oraz w pełni zautomatyzowanych kompleksów odwadniania osadu.

Postęp prac

W celu określenia skuteczności odwadniania osadu przeprowadzono najpierw badania laboratoryjne.
Ponieważ zakład, w którym została wdrożona ta technologia był jeszcze w trakcie budowy, badania
zostały przeprowadzone w innym zakładzie, który posiadał identyczną linię produkcyjną oraz technologię oczyszczania, do tej co była budowana. Przy doborze urządzenia wykorzystano doświadczenia firmy EKOTON PRODEKO-EŁK, jako dostawcy kompleksowych rozwiązań zbudowanych na bazie nowoczesnych technologii.

Analiza zalet i wad wynikająca z zastosowania różnych urządzeń do odwadniania osadu na danym obiekcie doprowadziła do wyboru odwadniaczy śrubowych, których podstawowymi zaletami są:

 • prosta obsługa,
 • niskie zużycie energii, flokulanta, wody,
 • bardzo niski poziom hałasu,
 • możliwość pracy w trybie automatycznym

W zakres dostawy wchodziły dwie niezależne linie odwadniania. Każda z nich składała się z odwadniacza śrubowego, automatycznej stacji przygotowania polimeru, pompy nadawy osadu i pompa dozowania polimeru.

ekoton shemat bębna odwadniającego dehydratora

Rys. 1 Schemat działania bębna odwadniającego prasy śrubowej

Informacja

Przepustowość oczyszczalni5 000 m3/d
Rodzaj ściekówPrzemysłowe / ubojnia
drobiu
Typ osadu wstępnegoOsad pofl otacyjny +
osad biologiczny
Całkowita ilość osadu228 m3/d
Średnia zawartość SM w osadzie5,6 %
Średnia masa osadów stałych12 845 kg SM/d
OSAD POFLOTACYJNY
Wstępna ilość osadu85 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym10 %
Masa osadów stałych8 544 kg SM/d
OSAD BIOLOGICZNY
Wstępna ilość osadu143 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym3 %
Masa osadów stałych4 300 kg SM/d
Czas pracy12-16 h/d
Zawartość SM w osadzie odwodnionym22%-26% +/-1%

Rezultaty

Odwadniacze śrubowe oraz inne urządzenia pracują wydajnie i niezawodnie. Parametry eksploatacyjne
uzyskane w obiektach przeróbki osadów w obu ciągach umożliwiają uzyskanie odwodnionego osadu z
zawartością suchej masy nawet do 34%. W połączeniu z pełną automatyzacja pozwala to zoptymalizować proces odwadniania oraz znacznie ułatwia dalsze zagospodarowanie osadu.

CASE STUDY: Instalacja kraty katenarnej oraz prasopłuczki skratek w przepompowni ścieków (Olecko, Polska)

PROJEKT Modernizacja Przepompowni Ścieków w Olecku
ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku
OBIEKT Przepompownia Ścieków przy ul. Batorego
URUCHOMIENIE Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Plany i cele modernizacji

Zgodnie z planem modernizacji budynku przepompowni znajdującej się przy ul. Batorego w Olecko dostawa urządzeń była podzieliona na dwa etapy:

 1. Grudzień 2018 roku – dostarczenie i zainstalowanie mechanicznej kraty katenarnej typu RKC 0827 z prześwitem 6 mm.
 2. Czerwiec 2019 roku – dostarczenie i zainstalowanie prasopłuczki skratek typu SCP 2020 o wydajności Q = 2 m3/h wraz z niezbędną kostrukcją wsporczą.

Celem przeprowadzonej modernizacji przepompowni głównej było zwiększenie efektywności usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków dopływających, a także zmniejszenie ilości powstających skratek oraz ich uwodnienie.

Sytuacja przed modernizacją

Ścieki z miasta spływają się do głównej komory zbiorczej przepompowni i dalej trafiają do kraty, która zamontowana w kanale o wymiarach Bk= 950 mm, Hk=2000 mm.

Wcześniej na przepompowni występowały kłopoty spowodowane mokrymi chusteczkami, które blokowały normalną pracę starej kraty zgrzebłowej. Skratki zebrane kratą trafiały do przenośnika ślimakowego przez który były transportowane do kontenera zbiorczego, a następnie operator zmiany musiał sam fizycznie wywieść kontener na zewnątrz budynku i dalej załadować go na samochód.

Do głównych problemów związanych z eksploatacją starych urządzeń należeli:

 • duże koszty związane z obsługą i czyszczeniem rusztu kraty od mokrych chusteczk oraz z wywożeniem skratek z dużą ilością wody;
 • problemy związane ze zbyt częstym zatrzymaniem kraty;
 • awaria pomp i problemy eksploatacyjne na dalszych etapach oczyszczania, które były spowodowane niedostateczną efektywnością wydalania zanieczyszczeń stałych.

Rezultaty

Po analizie sytuacji na przepompowni specjaliści firmy EKOTON Prodeko-Ełk Sp.zo.o. postanowili zainstalować na oczyszczalni prototyp kraty żeby sprawdzić o ile skutecznie będzie działało urządzenie. Na przepompownie została zainstalowana krata katenarna RKC 0827, pierwsza wyprodukowana w naszym zakładzie. Po trzech miesiącach eksploatacji kierownictwo zakładu zdecydowało odkupić zainstalowane urządzenie oraz prasopłuczkę skratek typu SCP 2020.

W skutek zainstalowania nowego sprzętu byli otrzymane następujące rezultaty:

 • Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu łańcuchowego, który pozwala skutecznie zbierać i wyciągać ze ścieków różne rodzaje śmieci oraz chusteczki, zmniejszyła się ilość awarii związanych z zatrzymaniem kraty;
 • Ilość usuwanych skratek wzrosła ponad dwukrotnie dzięki zastosowaniu kraty o prześwitu s=6 mm w części cedzącej;
 • Masa skratek, które były usuwane, dzięki ich prasowaniu i płukaniu na prasopłuczce SCP, została obniżona ponad 3 razy;
 • Czas niezbędny do obsługi zespołu urządzeń dzięki zastosowaniu pełnej automatycznej linii mechanicznego oczyszczania ściekow, zmniejszył się o ponad 95%.

Ponadto, należy zauważyć następujące plusy związane z wymianą urządzeń:

 • znaczny spadek ilości awarii i napraw na dalszych etapach oczyszczania ścieków i obróbki osadu;
 • pełne wyeliminowanie potrzeby pracy w trybie ręcznym, podczas usuwania skratek z krat.

Wnioski

Modernizacja systemu mechanicznego oczyszczania ścieków na przepompowni pozwoliła na zorganizowanie efektywnego systemu oczyszczania ścieków z dużych i średnich zanieczyszczeń stałych, za pomocą specjalnej konstrukcji łańcucha kraty. Skratki, usuwane ze ścieków, są płukane w celu zmniejszenia w nich zawartości substancji organicznych i prasowane na prasopłuczce w celu zmniejszenia ich objętości i masy. Zainstalowana linia do mechanicznego oczyszczania działa w pełni
automatycznie i nie wymaga stałej obecności personelu. Praca kompleksu mechanicznego oczyszczania ścieków pozwoliła w pełni sprostać postawionym wymogom i zapewniła stabilną oraz bezawaryjną pracę na kolejnych etapach oczyszczania.

CASE STUDY: Modernizacja oczyszczalni ścieków

PROJEKT Modernizacja osadnika wtórnego
ZAMAWIAJĄCY Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.
OBIEKT Oczyszczalnia Ścieków fabryki papieru w Myszkowie
URUCHOMIENIE Styczeń, 2019

Wprowadzenie

Fabryka Papieru w Myszkowie powstała na początku 1894 roku, wówczas była największym zakładem produkującym papier w Polsce. W 2016 fabryka weszła w skład Grupy Schumacher Packaging. W celu zapewnienia wysokich standardów jakości i zwiększenia produkcji papieru rozpoczęto projekt modernizacji zakładu. Jednym z głównych zadań projektu było zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego.

W lipcu 2018 r. firma PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (EKOTON Industrial Group) wybrana została na głównego wykonawcę realizacji zadania modernizacji osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków fabryki papieru w Myszkowie.

Cel modernizacji

Celem projektu była wymiana zgarniacza i układu koryt odpływowych na radialnym osadniku wtórnym o średnicy 39,4 m. Zamontowane urządzenie ma za zadanie zapewnić wysoką efektywność usuwania osadu i części pływających.

Stan początkowy

Modernizowany osadnik wtórny nie był eksploatowany od wielu lat. Wyposażony był w zgarniacz radialny ze stali czarnej oraz betonowe koryta odpływowe. W ramach modernizacji zaplanowano demontaż zgarniacza z korytami, remont elementów betonowych osadnika, montaż zgarniacza z układem koryt odpływowych ze stali nierdzewnej.

Realizacja projektu

W ramach podpisanej umowy dostarczono zgarniacz radialny typu ZGRwt-39.4 z układem koryt odpływowych. Zakres wykonanych prac obejmował opracowanie dokumentacji do wykonania urządzeń dopasowanych do gabarytów osadnika oraz montaż i uruchomienie technologiczne dostarczonego zgarniacza.

Rezultaty i wnioski

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu zgarniacza zapewniło wysoką efektywność pracy, energooszczędność, bezawaryjność i niezawodność. W wyniku instalacji nowego zgarniacza udało się osiągnąć założone cele w tym:

 • zapewnienie skuteczności usuwania osadu i części pływających;
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
 • zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej pracy.


Case Study: Ferma drobiu (Kanev, Ukraina)

PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 6000 m3 / dzień
LOKALIZACJA Rzeźnia drobiu, ferma drobiu PrAT Myronivska
KLIENT PAT Myronivsky Hliboproduct
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA grudzień 2015 r.

Opis problemu

Zwiększona wydajność rzeźni spowodowała wzrost ilości powstających osadów ściekowych. Z tego
powodu istniejący odwadniacz nie był w stanie poradzić sobie z takim obciążeniem i zdecydowano się
ogłosić przetarg na nowe urządzenie odwadniające.

Rozwiązanie

Firma EKOTON złożyła najniższą ofertę na dostarczenie nowoczesnego kompleksu do odwadniania osadów z najnowocześniejszym systemem automatyzacji opartym na PLC i HMI i tym samym wygrała licytację.

Jedna jednostka typu MDQ-353 C została zainstalowana równolegle z istniejącym odwadniaczem innego producenta. Mimo podobnej pojemności nominalnej, nasze urządzenie MDQ osiąga wyższy poziom zawartości suchej masy (SM) w cieście w porównaniu z istniejącym odwadniaczem.

Wyniki

Rodzaj osadu150-180 kg DS/h
Wydajność SM dostarczonego urządzenia6-7,5 m3 / godzinę
700-750 kg SM / godzinę
Zawartość SM w osadzie8-12%
Zawartość SM w cieście33-40%
Czas pracy14-18 godzin dziennie
Średnia dawka polimeru2,2 g / kg SM
Dzienne zużycie prądu35-45 kWh

CASE STUDY: System odwadniania osadu dla producenta z branży motoryzacyjnej

ILOŚĆ OSADU 10 m3 dziennie, 7% Suchej Masy
KLIENT Fenice Sp. Z.o.o.
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU Październik, 2018

Zagadnienie

Złożona mieszanina ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów z farb z różnych miejsc
produkcji, po procesie sedymentacji poddawana była odwodnieniu przy użyciu wirówki dekantacyjnej. Wysokie koszty operacyjne (usuwanie placka, zużycie flokulanta, elektryczności) doprowadziły do niezadowolenia klienta i poszukiwania przez niego innych technologii odwadniania. Mobilna konstrukcja wirówki do użytku na zewnątrz nie pozwalała na stosowanie tego typu odwadniania przez cały rok, co również stanowiło poważny problem.

Rozwiązanie

Po testach pilotażowych wykonanych w 2017 roku, prasa komorowa GK8.230.20-H (powierzchnia filtra 230 m2, grubość ciasta 20 mm, wymiary płyty 1500 x 1500 mm) wraz z całym zestawem urządzeń technologicznych takich jak: stacja pomp osadu, stacja regeneracji tkaniny oraz platforma operacyjna została zainstalowana na obiekcie klienta. Cały sprzęt został wybrany, dostarczony i zamontowany przez firmę Ekoton. W sierpniu 2019 r. specjaliści z Ekoton Industrial Group uruchomili system odwadniający. System prasy komorowej wraz z całym osprzętem oraz instalacją systemu usuwania ciasta został zamontowany wewnątrz hali, co umożliwiło pracę całoroczną. Jedną z największych zalet prezentowanej technologii jest możliwość odwadniania osadu bez dodatku odczynników.

Rezultaty

Rodzaj osaduMieszanka ścieków komunalnych
i przemysłowych z
odpadami z farb
Wydajność urządzenia10 m3 dziennie
Stężenie suchej masy w osadzie7 – 8 %
Stężenie suchej masy w cieście27 – 30%
Dodatek flokulanta / odczynnika0
Ciśnienie filtracji6 bar
Czas pracy12 – 14 godzin dziennie