Case Study: System napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków mleczarskich

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach to obiekt o przepustowości około 1330 m3/d. W mleczarni odbywa się produkcja różnego rodzaju serów, masła, serwatki oraz mleka w proszku. Oczyszczalnia składa się z 4 zbiorników uśredniających i dwóch przepływowych ciągów biologicznych.

W 2 ciągach biologicznych oczyszczalni są komory nitryfikacji, w których napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory płytowe AQUACONSULT.

Z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i częstych awarii dyfuzorów MSM w Mońkach zdecydowało się w 2017 r. na montaż w jednym ze zbiorników retencyjnych dyfuzorów rurowych serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk wykonanych z polietylenu. Po obserwacji ich działania podjęto decyzje o wymianie dotychczas eksploatowanego systemu napowietrzania w dwóch przepływowych ciągach biologicznych na dyfuzory APKV EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w komorze nitryfikacji w pierwszej połowie 2021 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Mońkach)

Długość systemu napowietrzania96 m.b.
Przepustowość dmuchaw930 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora9,7 m3/h/m
Sote30,6 %
SSOTE 5,9%, głębokość 5,5 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia58,8 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk w reaktorach SBR na oczyszczalni ścieków w Gołdapi

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gołdapi

WSTĘP

W 2015 roku odbyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi o przepustowości około 2000 m3/d.

W ramach modernizacji wykorzystany został wyłączony z eksploatacji II ciąg technologiczny, złożony z 8 komór SBR. Komory pracowały w oparciu o mieszadła hiperboidalne wraz z dmuchawą z rusztem grubopęcherzykowym, bezdyfuzorowym mocowanym do dna reaktora, rozprowadzającym sprężone powietrze pod mieszadła.

W ciągu kilku lat okazało się, że zainstalowany system napowietrzania jest bardzo energochłonny. Z tego powodu kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w 4 reaktorach SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją.

Po szczegółowym zapoznaniu się z danymi o obiekcie, ocenie warunków w zbiornikach napowietrzania i zapotrzebowaniu powietrza, dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany na oczyszczalni w 4 z 8 zbiorników SBR w kwietniu 2019 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gołdapi)

Całkowita długość systemu napowietrzania420 m.b.
Długość systemu napowietrzania w 1 reaktorze105 m.b.
Przepustowość dmuchaw na 1 reaktor650 m3/h
Przepustowość dmuchaw na 4 reaktory2600 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,2 m3/h/m
Sote33,7 %
SSOTE 6,1%, głębokość 5,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia61,8 kPa

 

Case Study: System napowietrzania EKOTON prodeko-ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Gąskach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gąskach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Gąskach to niewielki obiekt o przepustowości około 60 m3/d należący do PWiK w Olecku.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez mechaniczną turbinę na systemie pływającym BIOGEST BSK5.

Z powodu awaryjności turbiny kierownictwo oczyszczalni zdecydowało się na wymianę systemu napowietrzania w reaktorze SBR na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

Po przeanalizowaniu warunków panujących w reaktorze oraz wymagań dotyczących napowietrzania dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w reaktorze SBR w kwietniu 2017 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Копия Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gąskach)

Długość systemu napowietrzania27 m.b.
Przepustowość dmuchaw220 - 280 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora8,2 - 10,4 m3/h/m
Sote22,8 %
SSOTE 5,8%, głębokość 4,2 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia48,0 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Galwieciach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach to niewielki obiekt o przepustowości 65 m3/d należący do PWiK w Gołdapi.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez turbiny napowietrzające.

Podczas użytkowania turbin zaobserwowano wysokie zużycie energii oraz problemy w użytkowaniu spowodowane koniecznością częstego serwisowania, co przekładało się na znaczne koszty eksploatacyjne. Z tych powodów kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w reaktorze SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w reaktorze SBR w listopadzie 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Galwieciach)

Długość systemu napowietrzania40 m.b.
Przepustowość dmuchaw250 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,25 m3/h/m
Sote27,6%
SSOTE 6,1%, głębokość 4,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia49,0 kPa

Case Study: System napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie

Wstęp

Gminna oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie należąca do Gminy Raczki w woj. podlaskim posiada przepustowość około 350 m3/d.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest przepływowa komora nitryfikacji, w której napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory rurowe z membraną EPDM.

W trakcie modernizacji wymieniono ruszt dyfuzorów membranowych na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk. Zastosowany system napowietrzania charakteryzuje się stabilną pracą, wysoką efektywnością transferu tlenu oraz niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w komorze nitryfikacji we wrześniu 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Dowspuda)

Długość systemu napowietrzania50 m.b.
Przepustowość dmuchaw350 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora7 m3/h/m
Sote33%
SSOTE 6%, głębokość 5,75 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,6 kPa
Całkowite straty ciśnienia56,9 kPa

 

Case Study: Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni (Ostrów-Mazowiecka, Polska)

PROJEKT – Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni przy ul. Olszynowej 16 w Ostrowi Mazowieckiej
ZAMAWIAJĄCY – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
OBIEKT – Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Olszynowej 16
URUCHOMIENIE – Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Cele projektu

Celem projektu była modernizacja i przebudowa układu usuwania i odbioru skratek z kanału ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z planem modernizacji w styczniu 2021 dostarczono, zamontowano i uruchomiono następujące urządzenia:

Dotychczas oczyszczalnia borykała się z problemem przelewania się ścieków przez kanał z tego względu zdecydowano się na poszerzenie kanału i wstawienie szerszej kraty o większej przepustowości.

Realizacja projektu

Urządzenia do realizacji projektu zostały wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym firmy EKOTON Prodeko-Ełk. W celu prawidłowego umiejscowienia kraty tak, aby spełnione zostały założenia projektu poszerzono istniejący kanał napływowy. Po zakończeniu prac budowlanych fachowcy firmy EKOTON Prodeko-Ełk  przystąpili do wykonania prac montażowych oraz rozruchowych urządzenia. Krata została przekazana do eksploatacji w marcu 2021 roku.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniu kraty schodkowej RSK0815 firmy EKOTON Prodeko-Ełk problem przelewania się ścieków przez kanał został całkowicie wyeliminowany. Dobrana i dostarczona przez Prodeko-Ełk krata zapewnia nie tylko czystość w obrębie urządzenia, lecz dodatkowo poprzez swoją niezawodną pracę zabezpiecza urządzenia na dalszych etapach procesu oczyszczania ścieków.

Oświadczenie eksploatatora – doświadczenia z użytkowania systemu napowietrzania APKV Ekoton (Budapeszt, Węgry)

Oczyszczalnia ścieków Budapeszt Południe o przepustowości 80 000 m3 na dobę działa w oparciu o technologię biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego oraz systemu napowietrzania regulowanego poprzez zawartość tlenu rozpuszczonego w 8 kaskadowych zbiornikach napowietrzających.

Do końca 2018 roku w systemie napowietrzania stosowaliśmy wyłącznie aeratory membranowe, które ze względu na starzenie się musiały zostać wymienione. Po przeanalizowaniu rynku międzynarodowego zdecydowaliśmy się na wybór napowietrzaczy rurowych APKV, opracowanych przez firmę EKOTON, które posiadają najlepsze parametry techniczne.

W 2018 r. w pierwszej kolejności zainstalowano system napowietrzania EKOTON z dyfuzorami APKV w komorze napowietrzania L4, a następnie w 2019 r. i na początku 2020 r. dyfuzory te zostały zamontowane w pozostałych 5 częściach (L1-L3 i L5-L6).

Nasze doświadczenia z eksploatacji dyfuzorów membranowych po kilku latach:

 • rozciąganie płyt membranowych;
 • utrata elastyczności płyt membranowych;
 • ze względu na wzrost wielkości perforacji zwiększa się wielkość pęcherzyków powietrza, co powoduje zmniejszenie efektywności rozpuszczania tlenu;
 • uszkodzenia fizyczne, pęknięcia membran;
 • niedostatek tlenu przy dużych obciążeniach;
 • fizyczne czyszczenie zanieczyszczonych powierzchni membran nie przywraca w pełni ich wydajności.

W celu utrzymania wymaganego poziomu tlenu rozpuszczonego w membranowym systemie napowietrzania, musieliśmy opróżniać zbiorniki napowietrzania co dwa lata, aby sprawdzić membrany, oczyścić je i, w razie potrzeby, wymienić uszkodzone membrany. Głównym celem wymiany aeratorów membranowych było obniżenie bardzo wysokich kosztów utrzymania systemu napowietrzania.

Oryginalne dyfuzory Ekoton APKV zostały zainstalowane w komorze napowietrzania L4, która zapewniała 1/6 (13.333 m3/dobę) całkowitego przepływu osadu czynnego. Zostało to dokonane w celu porównania z istniejącym systemem membranowym.

Aeratory Ekoton APKV wykazywały stabilną pracę oraz wymaganą intensywność napowietrzania, zadane parametry nasycenia tlenem były osiągane przy niższym ciśnieniu powietrza. Wskaźnik SSOTE wynosił 5 – 6,3%/m, w zależności od aktualnego przepływu powietrza. Całkowite zużycie powietrza zostało zredukowane.

Dodatkowym pozytywnym efektem była znacznie większa zdolność adaptacyjna systemu Ekoton APKV w zakresie regulacji powietrza. Nowy system napowietrzania umożliwił bardziej precyzyjne i elastyczne podążanie za zmieniającym się zapotrzebowaniem na tlen, co znacznie ułatwia sterowanie procesem i zapewnia niezbędny dopływ powietrza, nawet podczas szczytowego obciążenia.

W wyniku pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych z systemem napowietrzania w komorze napowietrzania L4 w 2019 r., w tym samym roku oraz w 2020 r. przeprowadzono całkowitą wymianę systemu napowietrzania; Aeratory APKV Ekoton zostały zainstalowane w całym systemie wykorzystującym osad czynny.

Doświadczenia eksploatacyjne systemu napowietrzania z zastosowaniem napowietrzaczy EKOTON:

 • stałe dostarczanie tlenu w wymaganej ilości podczas szczytowych obciążeń, wskaźnik DO 3-4 mg/l (w tym ostatnia ósma kaskada);
 • ciśnienie robocze 535 mbar;
 • redukcja strat ciśnienia;
 • dyfuzory zachowują swój kształt, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję;
 • dyfuzory nie zatykają się.

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowanie aeratorów APKV Ekoton znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na obsługę serwisową, a także zapewnia niezbędne zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony w komorze osadu czynnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej.

Case Study: Modernizacja fabryki druku dekoracyjnego (Polska)

Praktyczne studium przypadku wzrostu efektywności gospodarczej i technologicznej oczyszczania ścieków z barwników za pomocą modernizacji rozwiązań technologicznych

OBIEKT – Lokalna oczyszczalnia przedsiębiorstwa druku dekoracyjnego
WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI – 25 m3/dobę
TYP ŚCIEKÓW – Ścieki przemysłowe z maszyn produkcyjnych/drukarskich oraz mycia pojemników
ROK URUCHOMIENIA – 2020

Wstęp:

Przedsiębiorstwo posiadało lokalną oczyszczalnię ścieków, składającą się z etapu uśredniania, etapu fizyko-chemicznego z obróbką odczynnikową oraz etapu oczyszczania biologicznego. Oczyszczone ścieki odprowadzane były do kanalizacji. Pomimo rzetelnej konserwacji oczyszczalni i wysokich kosztów eksploatacyjnych, związanych z wykorzystaniem odczynników, efektywność oczyszczania w zakresie podstawowych wskaźników często nie spełniała wymagań dotyczących odprowadzanych ścieków. Na przykład, zgodnie z warunkami oczyszczalni ścieków komunalnych, maksymalna wysokość wskaźnika chemicznego zużycia tlenu (ChZT) nie powinna przekraczać 1500 mg/l, podczas gdy w rzeczywistości może ona osiągnąć 2000-3000 mg/l. Zdając sobie sprawę z konieczności zwiększenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków, Przedsiębiorstwo zwróciło się do firmy PRODEKO-EŁK Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Przemysłowej EKOTON, z prośbą o przeprowadzenie badań wobec istniejącej technologii oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących niezbędnej modernizacji.

Wdrożenie projektu:

Po otrzymaniu stosownej prośby, specjaliści firmy EKOTON odwiedzili zakładową oczyszczalnię, zapoznali się z zastosowaną technologią i urządzeniami oraz pobrali próbki ścieków w celu przeprowadzenia szczegółowych badań w celu doboru możliwych metod oczyszczania ścieków. W trakcie prac stwierdzono, że istniejąca technologia oczyszczania nie odpowiada składowi ścieków i z tego powodu powinna być zastąpiona. Zaproponowano stosowanie koagulantów aluminiowych o niskiej zawartości jonów chlorkowych oraz flokulantów anionowych na podstawie poliakryloamidu (PAA). W ten sposób, z wysoką skutecznością usunięto znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci koloidów, pozostawiając w oczyszczonym przesączu rozpuszczoną substancję organiczną, którą następnie można było odprowadzić na dalszy etap obróbki biologicznej bez negatywnego wpływu na funkcje życiowe mikroorganizmów.

Technologia oczyszczania została opracowana i kilkakrotnie przetestowana, najpierw w warunkach laboratoryjnych, a w późniejszym czasie na skalę przemysłową. Po praktycznym potwierdzeniu jej wysokiej efektywności, przedstawiciele obu firm przeszli do dialogu na temat modernizacji oczyszczalni z możliwością maksymalnego wykorzystania istniejących urządzeń. W wyniku indywidualnie opracowanych działań, mających na celu modernizację oczyszczalni, udało się znaleźć najlepsze rozwiązanie i wdrożyć je przy najniższych nakładach inwestycyjnych. Przedstawiciele obu firm pracowali razem nad wdrożeniem i uruchomieniem zmodernizowanego procesu. Wszystkie dodatkowe wymagania i postulaty klienta zostały spełnione w taki sposób, aby proces eksploatacji był jak najprostszy i najwygodniejszy.

Wyniki i wnioski

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowych badań istniejącej oczyszczalni oraz indywidualnemu opracowaniu optymalnego rozwiązania technologicznego w celu jej modernizacji, firmie udało się osiągnąć wysoką efektywność oczyszczania ścieków przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Po wdrożeniu i uruchomieniu procesu udało się spełnić:

 • wymagania jakościowe dotyczące odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej;
  uprościć i zautomatyzować pracę całego procesu technologicznego;
 • zmniejszyć koszty eksploatacji;
 • zmodernizować system dozowania odczynników oraz wdrożyć inteligentny system dozowania i flokulacji ścieków;
 • zmodernizować komorową prasę filtracyjną oraz pracę całego systemu odwadniającego;
 • zwiększyć elastyczność sterowania wszystkimi procesami.

Case Study: Przemysłowy park „Północny” (Obwód Białogrodzki, Rosja)

WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI – 400 m3/dobę
OBIEKT – lokalna oczyszczalnia ścieków (oczyszczanie wstępne)
ZAMAWIAJĄCY – SA „Dyrekcja ds. rozwoju zon przemysłowych”
RODZAJ ŚCIEKÓW – mieszanka ścieków przemysłowych różnych branż
URUCHOMIENIE – sierpień 2018

Opis problemu:

Rozbudowa parku przemysłowego i otwarcie nowych przedsiębiorstw produkcyjnych doprowadziły do tego, że istniejące oczyszczalnie ścieków przestały radzić sobie z obciążeniem już na etapie wstępnego oczyszczania. To z kolei pogorszyło jakość procesów na kolejnych etapach (oczyszczanie biologiczne, oczyszczanie końcowe), w związku z czym postanowiono opracować technologię i wybrać urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych. 50–90% ścieków z parku przemysłowego składa się ze ścieków pochodzących z zakładów przemysłu spożywczego, a mianowicie:

Obróbka warzyw: przetwórstwo marchwi, ziemniaków, kapusty, brokułów, cebuli, fasoli, cukinii, papryki, pomidorów – mycie, obieranie, blanszowanie, krojenie, zamrażanie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni po wstępnej sedymentacji w poziomych zbiornikach sedymentacyjnych i osadnikach skrobiowych;

Piekarnia i obróbka mięsa: produkcja mrożonych półproduktów (naleśniki pierogi itp). Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni po wstępnym odtłuszczeniu.

Rozwiązanie:

Nasi inżynierowie opracowali schemat technologiczny jednostki oczyszczania wstępnego, która zapewnia niezawodne mechaniczne oczyszczanie ścieków przemysłowych i może znacznie zmniejszyć obciążenie na kolejnych etapach oczyszczania, oraz zwiększyć niezawodność systemu w całości. Urządzenia zostali wyprodukowane w zakładzie EKOTON, a nasze specjaliści nadzorowali montaż i uruchomienie kompleksu na obiekcie.

Opracowany schemat technologiczny przewiduje następujące etapy oczyszczania ścieków:

 • oczyszczanie mechaniczne;
 • uśrednienie;
 • oczyszczanie fizyko-chemiczne;
 • odwadnianie osadu.

Do oczyszczania mechanicznego zastosowano obrotową kratę bębnową z wewnętrznym doprowadzeniem wody RMBR 0610 oraz prześwitem płótna filtrującego 1,5 mm. Na drugim etapie zainstalowano kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Combi 50 NS z funkcją oddzielania tłuszczu i piasku.

Ścieki uśrednia się na podstawie prędkości przepływu i stężenia w betonowym zbiorniku uśredniającym. Aby uniknąć sedymentacji zawiesiny, projekt przewiduję instalację mieszadła zanurzeniowego.

Skuteczność oczyszczania:

BZT545-55%
CHZT45-55%
Zawiesina87-95%
Tłuszcz90-98%
Rodzaj osaduMieszanina tłuszczu i flotoszlamu
Zawartość SM w osadzie94-96%
Zawartość SM w cieście75-82%

 

Case study: Brown’s Bay Packing Company (Campbell River, BC, Canada)

BRANŻA GOSPODARKI – Przetwórstwo rybne
MODEL FLOTATORA – FT-20Z z mieszalnikiem statycznym
ROZPOCZĘCIE PRAC – Marzec 2019 r.

Zadanie

Zamawiający szukał rozwiązania zmniejszającego zanieczyszczenia w ściekach zakładu przetwórstwa ryb wychodzących z reaktora procesu FBR. Ponadto zamawiający potrzebował rozwiązania kompaktowego i prostego w obsłudze o niskich kosztach eksploatacji.

Rozwiązanie

Na podstawie informacji wstępnych i wyliczeń teoretycznych, firma Ekoton we współpracy z naszym przedstawicielem w Kanadzie, firmą Archer Separation Inc., zaproponowała zastosowanie flotatora FT-20Z.

Źródło ściekówWoda morska z odpadami przetwórstwa ryb
Czas przacy16-20 godz./dziennie,
3-4 dni w tygodniu
Wydajność20-40 m3/godz.
Ogólna ilość substancji zawieszonych w wodzie na wejściu800-1200 ppm
Ogólna ilość substancji zawieszonych w wodzie na wejściu80-100 ppm