Mechaniczne oczyszczanie

Kraty mechaniczne, przenośniki ślimakowe i prasy, piaskowniki, rozdrabniacze odpadów i kompleksy mechanicznego oczyszczania ścieków

Firma „EKOTON PRODEKO-EŁK” dostarczyła ponad 900 sztuk sprzętu (w tym ponad 600 krat mechanicznych) w 178 miejscowościach.

Realizacje