ekoton multi-disk screw press mdq ozd

Corocznie do naturalnych zbiorników wodnych trafia do 400 mld m3 ścieków, których znaczna część nie spełnia norm sanitarno-chemicznych. Częściowo ten problem jest powiązany z brakiem działających oczyszczalni lub brakiem ich modernizacji. Eksperci uważają że w rozwiązaniu tego problemu może pomóc rekonstrukcja istniejących oczyszczalni ścieków lub budowa nowych. Międzynarodowa Grupa Przemysłowa EKOTON – wiodący producent urządzeń do oczyszczania ścieków i odwadniani osadów, w ciągu ostatnich czterech lat dostarczyła swoje urządzenia dla oczyszczania ścieków i odwadniania osadu do ponad 30 przedsiębiorstw na Węgrzech.

W drugiej połowie 2014 roku – na początku 2015 na miejskich oczyszczalniach ścieków w Ózdzie i Szécsény zainstalowano i uruchomiono linie mechanicznego oczyszczania ścieków na bazie odwadniaczy śrubowo-talerzowych MDQ, produkowanych według licencji japońskiej firmy Tsurumi Pump, oraz przenośników ślimakowych. Budowa oczyszczalni ścieków była sfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu KEOP.

Optymalny stosunek ceny i jakości, możliwość automatyzacji kompleksu, wysoka skuteczność – są to czynniki, które wpłynęły na wybór odwadniaczy śrubowo-talerzowych MDQ EKOTON Tsurumi. Ten rodzaj urządzeń jest idealnym rozwiązaniem dla oczyszczalni z przepustowością do 700 kg s.m./h, a odwodniony osad może osiągnąć ostateczne uwodnienia w przedziale 75-82% przy średniej dawce flokulantu 3-6 kg/t suchej masy osadu. Zużycie energii wynosi 5 kW dla całego kompleksu urządzeń. Zużycie wody do płukania – tylko 99 litrów na godzinę. Technologia wykorzystania śrub sprawia unikalne połączenie wysokiej wydajności odwadniania, niskiej zawartości polimeru oraz nizkiego zyżycia energii.

Odwadniacz pracuję w trybie ciągłym. Z zewnętrznego zbiornika magazynowania osad jest pompowany w zbiornik technologiczny dehydratora. Następnie osad pompą doprowadza się do komory dozowania, z której przelewem osad przepływa do zbiornika flokulacji. Za pomocą mieszadła odbywa się zmieszanie flokulantu z pierwotnym osadem do utworzenia kłaczków. Następnie osad podawany jest do bębna odwadniającego i w wyniku obrotów śruby przemieszcza się w kierunku leja zrzutowego. W czasie przepływu przez bęben osad oddaje wodę, a filtrat wypływa przez szczeliny pomiędzy śrubami. Transportowanie odwodnionego osadu z obszaru wyładunku odbywa się przy pomocy przenośnika ślimakowego EKOTON.

Ze względu na utwardnioną śrubę i jej niską prędkość obrotową, Prasa śrubowo-talerzowa jest w stanie odwodnić nawet bardzo ścierne materiały bez konieczności wymiany koliec i śrub co najmniej w ciągu 5 lat. Innym możliwym zastosowaniem Prasy jest odwadnianie tłustego osadu. System samooczyszczający skutecznie zapobiega zatkaniu się bębna z powodu tłuszczów zawartych w osadzie.

Wykorzystanie nowych urządzeń pozwoliło nie tylko osiągnąć najlepsze rezultaty oczyszczania ścieków, ale także zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych. Wszystkie systemy mają wysoki poziom automatyzacji co pozwala na eksploatację w całkowicie automatycznym trybie i nie wymaga stałej obecności personelu. Odwadniacz śrubowo-talerzowy prawie nie potrzebuje uwagi ze strony operatora. Wystarczy tylko kilka minut dziennie! Grupa Przemysłowa EKOTON zrealizowała już ponad 50 obiektów z odwadniaczami śrubowo-talerzowymi na całym świecie i co roku zwiększa ten wynik.

Ecoton partner's logos