ekoton chamber membrane filter press

W 2016 roku do nas zwrócił się producent samochodów osobowych, posiadający własny zakład produkcyjny w Polsce. Firma potrzebowała odwadniania przemysłowych ścieków po wstępnym zagęszczeniu.

Wcześniej odwadnianie osadu odbywało się za pomocą centryfugi z flokulacją ścieków. Ale klient szukał inne rozwiązania które pomogliby zmniejszyć koszty operacyjne. Pod czas wstępnych badań prasy filtracyjnej komorowo-membranowej EKOTON udało nam się pokazać możliwość otrzymania odwodnionego osadu z zawartością suchej masy na poziomie 30-35% bez wykorzystania reagentów.

ekoton odwadnianie osadu na prasie komorowo-membranowej

Badania prasy komorowo-membranowej, 2016 r.

Następnie ogłoszono konkurs, w którym EKOTON rywalizował z kilkoma producentami z Francji, Niemiec i Austrii i wygrał dzięki najlepszym warunkom i zobowiązaniom do wykonania projektu na zasadzie „pod klucz”.

ekoton odwadnianie osadu na prasie komorowo-membranowej

Prasa komorowo-membranowa, hala zakładu produkcyjnego EKOTON Prodeko-Ełk, 2018 r.

Jesienią 2018 roku na zakładowej oczyszczalni ścieków została zamontowany i uruchomiony kompleks urządzeń na bazie komorowej prasy filtracyjnej GK-8.230.20.H (powierzchnia filtrowania 230 m2, grubość osadu 20 mm, wymiary płyt 1500×1500 mm). Dookoła prasy zostali zamontowane inne urządzenia niezbędne do pełnego zapewnienia technologicznego schematu, a same: pojemnik dla osadu z mieszadłem, pracująca oraz zapasowa pompy śrubowe przekazujące osad na prasę, stancja regeneracji płótna do filtracji w oparciu o wysokociśnieniową pompę nurnikową, pomosty do obsługiwania prasy na wysokości zapewniające możliwość odprowadzenia odwodnionego osadu do typowego pojemnika. Sprzężone powietrze dla osuszenia odwodnionego szlamu w komorach pracy filtracyjnej doprowadza się z istniejącej sprężarki. Wszystkie urządzenie powiązane są w jedyny kompleks, sterowanie którym zapewnia jedna szafa sterująca.

ekoton chamber membrane filter press

Zainstalowana i uruchomiona prasa, 2018 r.

W wyniku uruchomienia kompleksu wymagana wilgotność osadu 30% była osiągnięta całkowicie bez użycia reagentów, również udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 10 razy oraz zmniejszyć koszty transportu dla wywozu odwodnionego osadu o 1,5-2 razy.