CASE STUDY: Modernizacja osadników wstępnych i wtórnych

INFORMACJĘ WSTĘPNE Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Słupska, na prawym brzegu rzeki Słupi. Jest to oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfi kowanym procesie Bardenpho,[...]

Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kemerowo

Grupa przemysłowa EKOTON wzięła udział w realizacji, pierwszego etapu przebudowy biologicznej oczyszczalni wód ściekowych w mieście Kemerowo. Pierwszy etap oczyszczalni ścieków pracował 50 lat i przestał pracować z powodu awarii. W 2014[...]

Urządzenia EKOTON – na oczyszczalniach ścieków w Uzbekistanie

W ramach projektu Banku Światowego «Przebudowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych Buchary i Samarkanda” zakończona została modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Farhad, w pobliżu miasta Samarkanda. Duży projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w[...]
Ecoton partner's logos