CASE STUDY: Modernizacja osadników wstępnych i wtórnych

INFORMACJĘ WSTĘPNE Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Słupska, na prawym brzegu rzeki Słupi. Jest to oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfi kowanym procesie Bardenpho,[...]

Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Od Grudnia 2014 roku firma PRODEKO-EŁK wchodząca w skład Grupy Naukowo-Przemysłowej EKOTON, dołączyła do członków jedynej w Polsce organizacji samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Dziś do grona członków Izby Gospodarczej należy 439[...]

Prodeko-Ełk ma nową halę

W piątek, 13 czerwca w firmie Prodeko-Ełk otwarto nową halę i wprowadzono dwie zmiany pracy. Było symboliczne przecięcie wstęgi, lampka szampana i plany na przyszłość. Firma Prodeko- Ełk zajmuje się m.in. przebudową,[...]
Ecoton partner's logos