Trzy lata temu w oczyszczalni ścieków w Budapeszcie, Węgry zainstalowano aeratory rurowe Ekoton. Wcześniej zakład wodociągowy wykorzystywał dyfuzory membranowe do biologicznego oczyszczania, jednak wysoki koszt ich eksploatacji oraz ciągła potrzeba prac serwisowych i naprawczych zmusiły do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Po zbadaniu rynku dokonano wyboru na korzyść aeratorów rurowych APKV.

W oświadczeniu eksploatatora zakład wod-kan szczegółowo opisuje doświadczenia eksploatacyjne dwóch systemów napowietrzania i zwraca uwagę na następujące różnice:

„Oczyszczalnia ścieków Budapeszt Południe o przepustowości 80 000 m3 na dobę działa w oparciu o technologię biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego oraz systemu napowietrzania regulowanego poprzez zawartość tlenu rozpuszczonego w 8 kaskadowych zbiornikach napowietrzających.

Do końca 2018 roku w systemie napowietrzania stosowaliśmy wyłącznie aeratory membranowe, które ze względu na starzenie się musiały zostać wymienione. Po przeanalizowaniu rynku międzynarodowego zdecydowaliśmy się na wybór napowietrzaczy rurowych APKV, opracowanych przez firmę EKOTON, które posiadają najlepsze parametry techniczne.

W 2018 r. w pierwszej kolejności zainstalowano system napowietrzania EKOTON z dyfuzorami APKV w komorze napowietrzania L4, a następnie w 2019 r. i na początku 2020 r. dyfuzory te zostały zamontowane w pozostałych 5 częściach (L1-L3 i L5-L6).

Nasze doświadczenia z eksploatacji dyfuzorów membranowych po kilku latach:

 • rozciąganie płyt membranowych;
 • utrata elastyczności płyt membranowych;
 • ze względu na wzrost wielkości perforacji zwiększa się wielkość pęcherzyków powietrza, co powoduje zmniejszenie efektywności rozpuszczania tlenu;
 • uszkodzenia fizyczne, pęknięcia membran;
 • niedostatek tlenu przy dużych obciążeniach;
 • fizyczne czyszczenie zanieczyszczonych powierzchni membran nie przywraca w pełni ich wydajności.

W celu utrzymania wymaganego poziomu tlenu rozpuszczonego w membranowym systemie napowietrzania, musieliśmy opróżniać zbiorniki napowietrzania co dwa lata, aby sprawdzić membrany, oczyścić je i, w razie potrzeby, wymienić uszkodzone membrany. Głównym celem wymiany aeratorów membranowych było obniżenie bardzo wysokich kosztów utrzymania systemu napowietrzania.

Oryginalne dyfuzory Ekoton APKV zostały zainstalowane w komorze napowietrzania L4, która zapewniała 1/6 (13.333 m3/dobę) całkowitego przepływu osadu czynnego. Zostało to dokonane w celu porównania z istniejącym systemem membranowym.

Aeratory Ekoton APKV wykazywały stabilną pracę oraz wymaganą intensywność napowietrzania, zadane parametry nasycenia tlenem były osiągane przy niższym ciśnieniu powietrza. Wskaźnik SSOTE wynosił 5 – 6,3%/m, w zależności od aktualnego przepływu powietrza. Całkowite zużycie powietrza zostało zredukowane.ekoton tube air diffusers

Dodatkowym pozytywnym efektem była znacznie większa zdolność adaptacyjna systemu Ekoton APKV w zakresie regulacji powietrza. Nowy system napowietrzania umożliwił bardziej precyzyjne i elastyczne podążanie za zmieniającym się zapotrzebowaniem na tlen, co znacznie ułatwia sterowanie procesem i zapewnia niezbędny dopływ powietrza, nawet podczas szczytowego obciążenia.

W wyniku pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych z systemem napowietrzania w komorze napowietrzania L4 w 2019 r., w tym samym roku oraz w 2020 r. przeprowadzono całkowitą wymianę systemu napowietrzania; Aeratory APKV Ekoton zostały zainstalowane w całym systemie wykorzystującym osad czynny.

Doświadczenia eksploatacyjne systemu napowietrzania z zastosowaniem napowietrzaczy EKOTON:

 • stałe dostarczanie tlenu w wymaganej ilości podczas szczytowych obciążeń, wskaźnik DO 3-4 mg/l (w tym ostatnia ósma kaskada);
 • ciśnienie robocze 535 mbar;
 • redukcja strat ciśnienia;
 • dyfuzory zachowują swój kształt, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję;
 • dyfuzory nie zatykają się.

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowanie aeratorów APKV Ekoton znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na obsługę serwisową, a także zapewnia niezbędne zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony w komorze osadu czynnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej”.

ekoton tube air diffusers

Zdjęcie oczyszczalni ze strony: www.organicawater.com

Ecoton partner's logos