ekoton tube air diffusers

Aeratory rurowe EKOTON to skuteczne i niezawodne urządzenia do biologicznego oczyszczania bytowych i przemysłowych ścieków. Coraz więcej krajowych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji dokonują wyboru na rzecz aeratorów EKOTON – miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Sumach nie było wyjątkiem.

Prawidłowe działanie systemu napowietrzania jest bardzo ważne dla oczyszczalni ścieków. Proces napowietrzania ma na celu nasycenie ścieków tlenem, co stwarza warunki dla funkcjonowania mikroorganizmów i bakterii, niezbędnych dla sprawnego procesu oczyszczania biologicznego.

W przypadku niewłaściwej pracy systemu napowietrzania i niedotlenienia ścieków procesy oczyszczania biologicznego na oczyszczalniach zachodzą znacznie wolniej, a osad opada na dno, gdzie brak tlenu powoduje jego obumarcie. Drugim problemem nieefektywnej pracy systemu napowietrzania w komorach z osadem czynnym są  duże koszty energii elektrycznej, ponieważ napowietrzanie jest energochłonnym procesem, na który przypada 50-90% całkowitej mocy oczyszczalni. Powyższych problemów można łatwo uniknąć, stosując energooszczędne urządzenia Grupy Przemysłowej EKOTON.

Aeratory rurowe EKOTON doskonale spełniają swoje zadania. Małe rozmiary pęcherzyków powietrza (2-3 mm) zapewniają wysoką wydajność transferu tlenu oraz skuteczne mieszanie osadu czynnego ze ściekami. Zastosowanie napowietrzania drobnopęcherzykowego pozwala uzyskać optymalne tryby biologicznego oczyszczania ścieków, a dzięki swojej unikalnej konstrukcji aeratory EKOTON charakteryzują się wysoką niezawodnością, niskimi stratami ciśnienia oraz niskimi kosztami eksploatacji w szerokim zakresie wydajności.

Konieczność wymiany aeratorów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Sumach wynikała z potrzeby modernizacji urządzeń – poprzedni system napowietrzania funkcjonował na oczyszczalni przez ponad 10 lat i już wykorzystał swój resurs.

W 2020 roku na oczyszczalni ścieków w Sumach nowe aeratory rurowe Ekoton zainstalowano w trzech komorach napowietrzania. Dwie komory napowietrzania zostały zrealizowane i oddane do eksploatacji pod koniec września, trzecia komora została zrealizowana na początku listopada i obecnie znajduje się w fazie rozruchu. W ten sposób 75% systemu napowietrzania na przedsiębiorstwie jest efektywnie obsługiwane przez urządzenia Ekoton.

Według wyników eksploatacji dwóch komór napowietrzania z nowymi aeratorami, przedstawiciele miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji odnotowali znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz poprawę jakości oczyszczania ścieków.

Należy zauważyć, że polimerowe aeratory rurowe EKOTON pomyślnie funkcjonują nie tylko na Ukrainie i w krajach WNP, a także na przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji w Polsce, Węgrzech, Izraelu, Chinach i USA.

Ecoton partner's logos