Trwają prace rozruchowe z uruchomienia modułowych oczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego

Modułowe oczyszczalnie ścieków są skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw przemysłowych, które pozwalają obniżyć nakłady inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków oraz pozwalają osiągnąć obowiązujące normy dla ścieków oczyszczonych.

Na zlecenie dużego ukraińskiego holdingu mleczarskiego zakład produkcyjny EKOTON wyprodukował unikalne oczyszczalnie ścieków dla dwóch przedsiębiorstw holdingu –  fabryki serów i wytwórni masła. W obecnej chwili urządzenia znajdują się na etapie uruchamiania na ww. obiektach. Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków składa się z następujących urządzeń:

  • Mechaniczne oczyszczanie – Krata bębnowa EKOTON TMB TP 6/6, która zatrzymuje najmniejsze nieczystości stałe (skratki) ze ścieków;
  • Fizykochemiczne oczyszczanie – Flotatory EKOTON FT 25Z z możliwością eksploatacji zewnętrznej (z ociepleniem i ogrzewaniem) oraz ulepszonym systemem do stosowania odczynników flotacyjnych;
  • Odwadnianie osadów – Ślimakowy odwadniacz wielotarczowy EKOTON Tsurumi MDQ 352.

Trwają prace rozruchowe z uruchomienia modułowych oczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego

Zestaw ww. urządzeń charakteryzuje się wysoką skutecznością usuwania substancji organicznych i tłuszczów ze ścieków przemysłowych. Wydajność każdej oczyszczalni wynosi 1500 m3/dobę. Oczyszczaniu są poddawane ścieki powstałe po myciu zbiorników oraz permeat tworzący się w procesach nanofiltracji serwatki.

Dzięki modułowej konstrukcji pierwszy etap procesu technologicznego oczyszczania ścieków został uruchomiony bezpośrednio po montażu urządzenia. Dopracowanie procesu technologicznego pozwoliło zredukować ChZT średnio o 46-60%, a stężenie zawiesiny do 12-17 mg/l. Stopniowa metoda realizacji projektu dała możliwość zebrać dokładne dane o jakości wstępnie oczyszczonych ścieków w celu bardziej szczegółowego opracowania kolejnego etapu oczyszczania biologicznego. Pozwala to uniknąć ryzyka związanego z niespójnością rzeczywistej jakości ścieków  z obliczonymi danymi.

Trwają prace rozruchowe z uruchomienia modułowych oczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego

Jedną z ważnych zalet rozwiązań modułowych w zakresie oczyszczania ścieków jest pełne zmontowanie urządzenia w zakładzie EKOTON. Dzięki temu proces instalacji i uruchomienia na miejscu jest szybki i łatwy. Modułowe oczyszczalnie ścieków EKOTON są najlepszym wyborem dla firm, które potrzebują szybkiego dostosowania się do obowiązujących norm dla ścieków oczyszczonych.

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarni wykonała grupa Przemysłowa EKOTON (producent i dostawca urządzeń) współpracując z  UPC Armatura (generalny wykonawca) i ICB AQUA (inżynieria).

Ecoton partner's logos