Pod koniec grudnia 2013 roku została otwarta hala mechanicznego odwadniania osadu PWK „Bełwodokanał” na bazie wyposażenia produkcji Grupy Przemysłowej EKOTON.

Oczyszczalnia w Biełgorodzie o przepustowości 140 000 m3/d znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych. Odwadnianie osadu stanowi aktualny problem przedsiębiorstwa. W wyniku oczyszczenia mechanicznego i biologicznego powstaje osad, którego wilgotność waha się w granicach od 95 do 99%. Przy takiej wilgotności osad jest płynny, co zatrudnia jego dalszą utylizację. Do jego przechowywania i wysuszenia niezbędne są tereny o znacznej powierzchni, a w procesie suszenia na lagunach osadowych osad w stanie płynnym roztacza nieprzyjemny zapach. Dlatego odwadnianie osadu powinno się odbywać maksymalnie szybko i efektywnie.

Wcześniej hala do odwadniania Biełgorodzkiej oczyszczalni ścieków była wyposażona w wirówki osadu, których nie eksploatowano przez około 10 lat. Zarząd oczyszczalni podjął decyzję o zamianie wyposażenia na filtracyjne prasy taśmowe z zagęszczaczem PL-20 „Kombi”.

Dzięki wspólnym wysiłkom specjalistów PWK „Bełwodokanał” oraz Grupy Przemysłowej EKOTON, została przeprowadzona rekonstrukcja bloku obróbki osadu ścieków oczyszczalni.

W ramach realizacji projektu został zainstalowany sprzęt technologiczny produkcji „Ekoton”: 3 filtracyjne prasy taśmowe PL-20 „Kombi” z systemem rurociągów doprowadzających i odprowadzających; 3 komplety stacji przygotowania flokulantu; pompy podawania osadu prasy.

Specjaliści obsługujący węzeł odwadniania osadu podkreślają następujące zalety taśmowych pras zagęszczających w porównaniu do innego sprzętu odwadniającego:

Główną zaletą prasy taśmowej jest jej oszczędność. Na jej działanie wykorzystuje się 10 razy mniej energii elektrycznej oraz 2 razy mniej flokulantu.

Planowane remonty prasy taśmowej, na przykład wymiana taśm, jest o wiele tańsza, niż wymiana śruby w wirówce (1000 – 1500 USD przy remoncie prasy do praktycznie połowy wartości nowego sprzętu przy naprawie wirówki). Elementy podstawowe i węzły prasy zużywają się znacząco wolniej, niż w wirówkach, a prace remontowe nie naruszają czasu pracy maszyny w tym czasie, gdy naprawa wirówki wymaga wstrzymania pracy do roku.

W wyniku odwadniania przy pomocy filtracyjnej prasy taśmowej, w filtracie zostaje o wiele mniej zawiesiny, niż w przypadku wykorzystania innego sprzętu. Jest to znaczna zaleta, uwzględniając, że filtrat oddzielony od osadu w wyniku odwadniania zostaje podany na początek procesu oczyszczania i wysoka zawartość w nim zawiesiny zwiększa obciążenie.

Dla „Bełwodokanał” został opracowany indywidualny schemat automatyzacji odcinka mechanicznego odwadniania osadu z uwzględnieniem istniejących budynków i komunikacji, co umożliwiło zmniejszenie ilości personelu na obiekcie i zmniejszenie wpływu człowieka na procesy produkcji.

Uruchomienie kompleksu mechanicznego odwadniania na podstawie sprzętu EKOTON pozwoli znacząco zmniejszyć objętość osadu ściekowego poprzez zagęszczanie przerabianego osadu i mechaniczne usuwanie zawartej w nim wilgoci. Otwarcie kompleksu będzie sprzyjało zmniejszeniu intensywności wydzielania nieprzyjemnych zapachów oraz polepszy sytuację ekologiczną w rejonach terenów ścisłej zabudowy, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni.

Ecoton partner's logos