ekoton debries compacting press scp

W zakładzie produkcyjnym EKOTON Prodeko-Ełk zakończono produkcję nowej prasy do wyciskania skratek z funkcją dodatkowego wypłukania organiki. Tego typu urządzenia są projektowane w układach mających na celu uzyskania czystych oraz odwodnionych skratek pochodzących z krat mechanicznych, które będzie łatwo transportować i przechowywać w wyznaczonych miejscach.

Nowe urządzenie zostało opracowane na bazie istniejącej prasopłuczki, którą doposażono w zbiornik i mieszadło do płukania skratek odebranych z krat. Instalacja taka jest również wyposażona we wszystkie niezbędne czujniki, napęd oraz szafę sterowniczą zapewniającą prawie automatyczne działanie urządzenia. Niestety nie da się w 100% wyeliminować czynnika ludzkiego, który ma za zadanie sprawowanie nadzoru nad pracą urządzeń.

Jednoczesne wykonanie procesów płukania oraz prasowania skratek daję następujące korzyści:

  • Usunięcie ze skratek odchodów i innej materii organicznej, oraz jej odprowadzenie z powrotem do cyklu biologicznego oczyszczania, co jest bardziej racjonalne, a w niektórych przypadkach ważne dla działania biologicznego oczyszczania.
  • Zmniejszenie objętości i wilgotności usuwanych skratek. Usunięcie materii organicznej ze skratek przyczynia się do zmniejszenia ich masy oraz pozytywnie wpływa na wirowanie, co z kolei pozwala uzyskać większą suchość odwadnianych i prasowanych skratek.
  • Ze względu na hermetyczną budowę ogranicza rozprzestrzenianie się w otaczającym powietrzu nieprzyjemnych zapachów – odorów.
  • Zmniejszenie kosztów transportu, przechowywania oraz utylizacji skratek.

ekoton debries compacting press scp