Kategoria:
Urządzenia

Automatyczna stacja przygotowania roztworu flokulantów

Automatyczna stacja przygotowania roztworu flokulanta „SMART Mix” jest przeznaczona do cyklicznego wytwarzania roztworów polimerów zarówno z suchych, jak i ciekłych koncentratów, na których przygotowanie potrzebny jest czas.

Stacje są produkowane z możliwością pracy w systemie jedno-, dwu- lub trzy- komorowym.

Wydajność stacji od 250 l/h do 6000 l/h.

Stężenie roztworu wynosi od 0,05% do 0,5%.

Czas przebywania roztworu oznacza się przez pojemność instalacji.

Rodzaje zastosowania stacji przygotowania flokulantów:

 • uzdatnianie wody;
 • oczyszczanie wody;
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych;
 • odwadnianie ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • produkcja biogazu.
 • Możliwość przygotowania roztworów z odczynnikami korozyjnymi. Do wykonania konstrukcji stacji wykorzystywane są tylko materiały odporne na korozję.
 • Praca w trybie czasowymi cyklicznym. Stancja może pracować zarówno w trybie czasowym (jednorazowe przygotowanie porcji roztworu), jak i trybie cyklicznym bez udziału operatorów.
 • Prostota i niski koszt instalacji. Stacja dostarczana jest w stanie gotowym do użycia (wszystkie elementy są już zamontowane na urządzeniu). Aby rozpocząć prace wystarczy tylko zainstalować ją na podstawie i podłączyć do sieci.
 • Szczelność. Stacja jest dostarczana do klienta w całkowicie zamkniętej konstrukcji, ale w razie potrzeby przeprowadzenia naprawy wszystkie elementy zabezpieczające mogą być łatwo zdemontowane.
 • Łatwość użycia. Instalacja wyposażona jest w system sterowania opartego na sterowniku PLC Siemens i panelu graficznym Weintek, który pozwala pracować stacji automatycznie z minimalną ingerencją operatora w jej pracę. Intuicyjnie zrozumiały interfejs oprogramowania eliminuje potrzebę wysoko wykwalifikowanego personelu.
 • Wysoka niezawodność. Do montażu stacji wykorzystane są tylko elementy wysokiej jakości. Same urządzenie wyposażone jest w minimalną ilość części ruchomych, przez co zmniejsza się do minimum listę materiałów i części zamiennych.
 • Możliwość podłączenia do systemu SCADA. Instalacja systemu sterowania pozwala na transfer danych i zdalne zarządzanie z pokoju obsługi przy użyciu danych z systemu SCADA.