Kategoria:
Wyposażenie osadników

Mieszadło prętowe z napędem centralnym dla zagęszczacza grawitacyjnego

Mieszadło prętowe z pomostem na zagęszczacz grawitacyjny radialny- typ MPRst

– elementy podstawowe w wykonaniu standardowym:

 • 1. Pomost z barierką ochronną i drabinką
 • 2. Ramy zagęszczające
 • 3. Rama obrotowa
 • 4. Wózek jezdny
 • 5. Instalacja elektryczna
 • 6. Kolumna wsporcza– dla osadników o średnicy od D15m

– wyposażenie dodatkowe:

 • 7. Zespół zgarniania osadu
 • 8. Zespół zgarniania części pływających
 • 9. Lej zrzutowy
 • 10. Koryta odpływowe- typ OSO
 • 11. Zespół dopływu ścieków
 • 12. Wsporniki pod przykrycie zagęszczacza
 • 13. Deflektor centralny- typ KWd

W zapytaniu ofertowym należy podać:

 1. Elementy wyposażenia dodatkowego.
 2. Wymiary zbiornika (średnica, wysokość ściany, spadek dna, wymiary pomostu)
 3. Różnicę poziomów ścieków i korony osadnika.
 4. Sposób odprowadzania i doprowadzania ścieków.
 5. Parametry koryt odpływowych.

Przy zamówieniu niezbędne jest dostarczenie rysunku z dokładnymi wymiarami zbiornika oraz instalacji dopływowej i odpływowej.

Mieszadło prętowe z pomostem na zagęszczacz grawitacyjny radialny- typ MPRst

Mieszadło prętowe z pomostem na zagęszczacz grawitacyjny radialny- typ MPRst

1. Pomost z barierką ochronną i drabinką. Pomost i barierki ochronne (poz. 1 na schemacie) standardowo wykonane są ze stopu aluminium charakteryzującego się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi oraz bardzo wysoką odpornością na korozję, bądź też ze stali nierdzewnej

Pomost jest konstrukcją nośną, do której podwieszone są elementy robocze mieszadła. Dodatkowo dla osadników o średnicy 15m i większej podparty jest on kolumną wsporczą (poz.6). W wykonaniu niestandardowym istnieje możliwość wykonania wsporników pod przykrycie zagęszczacza (poz.12) - w tym przypadku konieczne są dodatkowe uzgodnienia z dostawcą przykrycia odnośnie jego parametrów. Barierka standardowo wykonana jest na długości umożliwiającej swobodny dostęp do komory z zespołem napędowym.

2. Ramy zagęszczające. Dwie ramy zagęszczające (poz. 2) są podstawowym elementem roboczym mieszadła. Wyposażone są w pręty mieszające. Ich kształt i rozstaw powoduje, że powstają kanały do drenażu osadu, a tym samym oddzielenie cieczy i gazu od części stałych.

Dodatkowo ramy zagęszczające wyposażone mogą być w jeden lub dwa zespoły zgarniania osadu (poz. 7). Elementem roboczym tego zespołu jest stalowe zgrzebło (lub zespół zgrzebeł) zakończone gumową listwą.

3. Wózek jezdny. Ramy zagęszczające (poz.2) związane są za pośrednictwem ramy obrotowej (poz.3) z uzębionym pierścieniem łożyska wielkogabarytowego. Pierścień ten napędzany jest kołem zębatym osadzonym na wale motoreduktora umieszczonego na wale silnika.

4. Instalacja elektryczna. Elektryczna szafka zasilająco-sterująca pozwala na ręczne lub zdalne włączenie i zatrzymanie mieszadła (zdalny Start-Stop), jak również na podawanie sygnałów o pracy i awarii.

5. Zespół zgarniania części pływających. Zespół składa się z listwy (poz. 8) zgarniającej części pływające na zewnątrz osadnika oraz nagarniacza, który bezpośrednio przesuwa części pływające do leja zrzutowego (poz.9) wyposażonego w króciec pozwalający na podłączenie do układu dopływowego

6. Układ koryt odpływowych. Zespół koryt odpływowych (poz.10) może być wykonany w następujących wersjach:

 • koryta z dwustronnymi przelewami pilastymi (na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej koryta) z lub bez deflektora,
 • koryta z przelewem na ścianie zewnętrznej i z wyniesioną ponad poziom ścieków ścianą wewnętrzną pełniącą funkcję deflektora,

Jeden z segmentów koryt jest łącznikiem z układem odbiorczym.

7. Zespół dopływu ścieków

Dopływ ścieków może odbywać się rurociągiem związanym z pomostem (poz. 11b) lub rurociągiem prowadzonym pod dnem zbiornika (poz. 11a).