Kategoria:
Wyposażenie osadników

Zgarniacz łańcuchowy

Zgarniacze łańcuchowe są przeznaczone do zatrzymania i usunięcia osadów z dna i powierzchni osadnika. Zgarniacze łańcuchowe są instalowane na oczyszczalniach w miejscach przeznaczonych do oczyszczania mechanicznego, do wykorzystania ze ściekami o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Zgarniacze łańcuchowe są wykonane ze stali odpornej na korozję AISI 304, z przepustowością 100 m3/h. Zgarniacz łańcuchowy składa się z dwóch przylegających do siebie komór prostokątnych z zasobnikami do zbierania i usuwania osadu z jednej strony i wspólną kieszenią czystej wody z drugiej strony. Na osadniku jest zamontowany mechanizm zgarniający, którego łańcuch jest uruchomiany przez silnik-reduktor.

Ścieki wpływają do komory prostokątnej i przepływają wzdłuż niej, podczas gdy piasek opada pod wpływem siły ciężkości na całej długości komory. Oczyszczona z piasku woda jest przelewana przez przegródkę poprzeczną do kieszeni czystej wody i rurociągiem zostaje odprowadzona w celu dalszego oczyszczenia. Opadający na dno osad jest zbierany za pomocą zgarniaczy do komory przeznaczonej do zbierania i usuwania piasku oraz sukcesywnie odprowadzany w celu odwadniania.