Kategoria:
Sprzęt do mechanicznego odwadniania

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna

Prasę filtracyjną stosuję się w przypadkach:

 • gdy wymagane jest maksymalne rozdzielenie faz;
 • gdy wymagana jest maksymalna czystość filtratu;
 • gdy wymagana jest minimalna wilgotność ciasta;
 • gdy konieczne jest przemywanie osadu ze względów ekonomicznych;
 • gdy do separacji zawiesiny potrzebne jest wysokie ciśnienie.

Rodzaje zastosowania przemysłowego pras filtracyjnych

 • Metalurgia (Zawiesiny koncentratów rud metali kolorowych, zawiesiny koncentratów rud żelaza, zawiesiny mokrego oczyszczania pieców, neutralizowanie ścieków sekcji trawiących, galwanizacja)
 • Przemysł spożywczy (zawiesina i sok 1st. saturacji przemysłu buraków cukrowych, zawiesina klarowania cukru-półfabrykatu, olej słonecznikowy, kwas chlebowy, wina, soki)
 • Przemysł chemiczny (zawiesiny w procesie wytwarzania dwutlenku tytanu, zawiesiny w procesie wytwarzania zeolitów, zawiesiny w produkcji katalizatorów, zawiesina „białego węgla”-krzemionka, szkło wodne, różne technologiczne zawiesiny)
 • Przemysł cementowy (surowy szlam podczas mokrego procesu produkcji cementu)
 • Produkcja kaolinu, fajansu, porcelany (gliniane i kaolinowe zawiesiny)
 • Przemysł węglowy (szlamy flotacyjne)
 • Ścieki przemysłowecieki burzowe, odmulanie wody odstojników w elektrociepłowniach i elektrowniach, ścieki po obmyciu regeneracyjnych podgrzewaczy powietrza, ścieki mokrego odpopielania, ścieki po obmyciu, zawiesiny z zawartością grafitu, neutralizowanie ścieków różnorodnego pochodzenia)
 • Ścieki komunalne

Cykl filtracji w prasie filtracyjnej rozpoczyna się od zaciśnięcia płyt filtracyjnych. Wtedy wewnętrzne wnęki płyt łączą się w jedną przestrzeń komory. Po zabezpieczeniu zacisku, dostatecznie do uszczelnienia przestrzeni komory, do prasy filtracyjnej podaje się zawiesinę pompą zewnętrzną. Według miary podania zawiesina wypełnia przestrzeń komory prasy filtracyjnej. Pod ciśnieniem pompy faza ciekła przechodzi przez pory tkaniny filtracyjnej i za pomocą systemu kanałów wewnętrznych, wydostaje się poza prasę filtracyjną. W ten sposób na tkaninie tworzy się warstwa osadu której grubość wzrasta wraz z ilością podawania zawiesiny. Proces ten przedłuża się do tego momentu, aż przestrzeń komory będzie do końca wypełniona osadem. W tym momencie podawanie zawiesiny zostanie przerwane.

Po filtrowaniu osadu w komorach prasa filtracyjna poddawana jest, w razie potrzeby, dodatkowej obróbce, w celu uzyskania dodatkowych efektów technologicznych płukania i osuszania. Do płukania prasy filtracyjnej używa się cieczy, która wyciska resztki głównego filtratu z porów osadu. Mycie może odbywać się w kilku etapach z oddzieleniem filtratu płuczącego pod względem wytrzymałości i odłożeniu najsłabszych części w pierwszych stadiach kolejnego cyklu, lub kilkoma cieczami. Efektywność płukania prasy filtracyjnej spowodowana jest faktem, że podanie cieczy płuczących przeprowadza się po linii odprowadzania filtratu, z jednej strony prasy filtracyjnej, która zapewnia warunki do równomiernego płukania na całej powierzchni filtrowania. Płukanie jest najbardziej efektywne w momencie, gdy dochodzi do maksymalnego oddzielenia faz. Wieloetapowe płukanie pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności przy minimalnym zużyciu cieczy płuczących.

Podczas osuszania, przez osad w komorach prasy filtracyjnej przechodzi sprężone powietrze, które suszy osad. Tak jak płyny do płukania, powietrze do suszenia podaje się przez przewód wylotu filtratu z jednej strony prasy filtracyjnej, co zapewnia równomierne suszenie. Suszenie osadu przeprowadza się aby zmniejszyć jego wilgotność oraz koszty w trakcie dalszej obróbki termicznej, koszty transportu lub dla maksymalnego rozdzielenia faz, w przypadku gdy płukanie osadu jest niedopuszczalne.

Po filtracji i obróbce, umyty i osuszony osad wyładowuje się z prasy filtracyjnej. W tym celu płytę dociskową umieszcza się w pozycji końcowej w tylnej podporze i między płytami filtracyjnymi tworzą się przerwy szersze niż grubość osadu. Osad spada pod własnym ciężarem do otworu i wypada do zbiornika odbiorczego lub do urządzenia transportującego.

Właściwości technologiczne prasy filtracyjnej komorowo-membranowej EKOTON

Wskazniki

Sposób osiągnięcia danego wskaznika

Wysoka czystość filtracji
 • Gęste tkaniny filtracyjne
 • Oddzielenie najpierw mętnych elementów filtratu
Niska wilgotność osadów
 • Wysokie ciśnienie filtracji
 • Wyciśnięcie osadu
 • Osuszenie osadu
 • Osuszenie osadu wraz z jego kompresją
Niska resztkowa zawartość filtratu podstawowego w osadzie
 • Płukanie osadu
 • Osuszanie osadu
Minimalne rozcieńczenie substancji filtrujących do przemywania filtratu
 • Wielostopniowe mycie
 • Oddzielny wylot do przemywania filtratu
Niskie zużycie powietrza podczas suszenia
 • Suszenie odbywa się równomiernie na całej powierzchni osadu
 • Suszenie odbywa się w tym samym czasie co wyciskanie
Niskie zużycie cieczy do płukania
 • Mycie odbywa się równomierni na całej powierzchni
 • Mycie odbywa się w tym samym czasie co wyciskanie
Wydajność
 • Wysokie ciśnienie filtracji
 • Dobór powierzchni filtracyjnej
Niskie zużycie energii Przez większość czasu do działania prasy filtracyjnej nie jest potrzebna energia
Łatwa konserwacja Niewielka ilość części ruchomych
Wydłużona żywotność tkaniny filtracyjnej
 • Podczas pracy tkanina filtracyjna jest nieruchoma
 • Regeneracja wodą pod ciśnieniem
 • Regeneracja przez rozpuszczanie
Prosty rozładunek osadu Pionowy układ płyt filtracyjnych
Proste usuwanie filtratu Filtrat odprowadzany grawitacyjnie do kanalizacji
Oddzielenie cieczy roboczej Opracowany system zaworów kolektorowych
Dostosowanie cyklu pracy Progresywny system sterowania

Prasy filtracyjne składają się z wielu urządzeń kontrolno-pomiarowych i są wyposażone w system sterowniczy na bazie kontrolera przemysłowego. W trakcie pracy system sterowniczy kontroluje procesy ruchów mechanicznych poszczególnych zespołów prasy filtracyjnej, operacje technologiczne, włączając w to instalację.

Stopień automatyzacji prasy filtracyjnej EKOTON dobiera się w zależności od wielkości prasy filtracyjnej, powierzonego jej zadania, częstotliwości pracy; może zmieniać się od w pełni manualnych do w pełni zautomatyzowanych systemów.

Charakterystyka techniczna
Nazwa parametruWielkość
Obszar filtrowania, m21 ÷ 1000
Grubość placka, mm15 ÷ 60
Rozmiary gabarytowe płyt, mm x mm200х200 ÷ 2000х2000
Ciśnienie robocze, bardo 16
Temperatura robocza, C+10 ÷ +85 (0 ÷ +105)
Warianty wykonania
 • Zestaw płyt - komorowe, mieszane, w pełni membranowe
 • Zawieszenie płyt - górne, boczne
 • Zacisk płyt - hydrauliczny, elektromechaniczny, mechaniczny
 • Rozsuwanie płyt - automatyczne według sekcji płyt po jednej płycie, ręcznie
 • Kolektor - stal nierdzewna, molibdenowa stal, polipropylen, tytan
 • Regeneracja - przenośna myjka wysokiego ciśnienia, urządzenie automatyczne, chemiczna
 • Zawory - z napędem pneumatycznym, z napędem elektrycznym, ręczne
 • System zaworów - do różnych operacji

Case Study_KMFP_Gorochiv_Ukraina

PDF, rozmiar 947.64 KB