Kategoria:
Piaskowniki

Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Comby

Urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych. Urządzenie jest stosowane jako kompleks do oczyszczania mechanicznego przedsiębiorstw komunalnych i przemysłowych, a mianowicie służy do:

  • dokładnego oczyszczania mechanicznego
  • płukania i odwadniania odpadów
  • odwadniania i rozładunku piasku
  • oddzielania tłuszczu

Urządzenie można wykorzystać zarówno osobno, jak również w zestawie urządzeń do oczyszczania.

Piaskowniki przeznaczone są do wykorzystania ze ściekami o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Jest to kompaktowe urządzenie. W skład kompleksu wchodzi: zbiornik piaskownika, krata z przenośnikiem ślimakowym, system aeracji, przenośnik ślimakowy do usuwania piasku z dna zbiornika, pochyłe urządzenie transportujące do rozładunku piasku, zgarniacze do zbierania części pływających. Oprócz zatrzymania mechanicznego zanieczyszczeń twardych urządzenie zapewnia ich automatyczne zebranie, wypłukanie zawartości organicznych z piasku, wyciskanie i rozładunek. Moduł kombinowany jest całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej, korpusy przenośników są zabezpieczone przed starciem przez wkłady polimerowe odporne na zużycie.

Ścieki wpływają do zbiornika na kratę (RWO) przez króciec wlotowy przemieszczając się grawitacyjnie, gdzie zostają dokładnie oczyszczone. Następnie ze zbiornika odbiorczego ścieki wirowo zostają wydalone do poziomego zbiornika piaskownika. Aeracja zbiornika powoduje cyrkulacyjny ruch ścieków, co umożliwia płukanie i osadzanie piasku. Osadzony piasek w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu wody przy pomocy pionowego urządzenia transportującego jest przekazany w strefę rozładunku i za pomocą pochyłego przenośnika ślimakowego zostaje odwodniony i wyładowany. Pływające substancje tłuste są zbierane na powierzchni wody w strefie zbierania tłuszczu i usuwane za pomocą zgarniaczy części pływających oraz gromadzą się w komorze odprowadzania tłuszczu, substancje pływające zostają wydalone za pomocą pompy. Oczyszczone ścieki poprzez przelew zostają odprowadzone za pomocą króćca wylotowego.

Regulowanie poziomu wody w urządzeniu odbywa się poprzez zmianę wysokości przelewu.

  • modułowa konstrukcja składa się z całego kompleksu urządzeń do oczyszczania mechanicznego: kraty do dokładnego oczyszczania, napowietrzanego zbiornika piaskownika, tłuszczownika, urządzenia do płukania i zagęszczania odpadów i piasku. Pozwala to w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki na budowę oczyszczalni;
  • płukanie odpadów i piasku umożliwia zachowanie związków organicznych w ściekach, co sprzyja procesowi ich dalszego oczyszczenia biologicznego;
  • automatyczna praca urządzenia umożliwia zmniejszenie wydatków na personel do obsługi;
  • urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, (AISI 316), co zapewnia jego długowieczność.

Kompleks pracuje w trybie pracy automatycznej. Wszystkie napędy są wyposażone w sprzęt elektryczny oraz zabezpieczone. Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń oraz sytuacji awaryjnych.

Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.