Kategoria:
Kraty mechaniczne

Krata rozdrabniająca Grizzly

Kraty rozdrabniające są przeznaczone do rozdrabniania dużych odpadów w ściekach przemysłowych i ściekach z gospodarstw domowych.

Kraty rozdrabniające mogą być instalowane na przepompowniach ścieków i na oczyszczalniach w budynkach przeznaczonych do krat. Kraty przeznaczone są do wykorzystania ze ściekami o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Frezy i wały kraty rozdrabniającej są wykonane ze stali narzędziowej o wysokiej trwałości, korpus kraty jest wykonany ze stali odpornej na korozję AISI 304. Krata rozdrabniająca składa się z dwóch zestawów frez obrotowych, które są rozmieszczone pionowo na wałach napędowych z obramowaniem. W zależności od szerokości kanału z jednej lub dwóch stron rozdrabniacza mogą się mieścić obrotowe bębny perforowane. Obracanie wałów z frezami i bębnów perforowanych zapewnia motoreduktor.

Wspomagające urządzenia montażowe umożliwiają wyjmowanie kraty z kanału bez opróżniania go. Dzięki temu istnieje możliwość wykonania naprawy i obsługi bez wstrzymywania pracy stacji w całości. Mechanizm rozdrabniania i bęben są wykonane z odrębnych modułów i mogą być wyjęte z urządzenia każdy osobno oraz bez wyjmowania rozdrabniacza z kanału.

Dzięki obracaniu się bębnów perforowanych, zanieczyszczenia przemieszczają się do rozdrabniacza. Tam frezy wykonując ruchy obrotowe rozdrabniają duże odpady i przekazują je dalej wzdłuż kanału. W celu wytworzenia siły rozdrabniania, wały z frezami obracają się z różną prędkością.

 • niezawodne zabezpieczenie pomp i innych sprzętów stojących za kratą rozdrabniającą, dzięki mechanizmowi do rozdrabniania o dużej mocy;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na personel do obsługi przepompowni i wydatków na wywóz odpadów;
 • wysoka wydajność i niezawodność pracy dzięki specjalnej konstrukcji bębnów, która nie dopuszcza do zgromadzenia się odpadów wewnątrz kraty;
 • łatwa obsługa dzięki konstrukcji kraty rozdrabniającej ułatwiającej jej montaż i demontaż;
 • system automatyczny zabezpieczający przed zaklinowaniem kraty przez twarde odpady - z rewersem i ponownym uruchomieniem frez kraty rozdrabniającej.

Istnieją różnorodne schematy automatyzacji pracy krat:

 • Zgodnie ze spadkiem poziomu ścieków w kanale przed i po kracie
 • Zgodnie z czasem pracy
 • Zgodnie z zaprogramowaniem

Przewidziane jest zabezpieczenie automatyczne kraty przed zaklinowaniem twardych odpadów poprzez krótki rewers frezów oraz ich ponowne uruchomienie.

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń, odłączenia awaryjnego, maksymalnego poziomu ścieków w kanale dopływowym. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności. Przewidziana możliwość ruchu wstecznego śruby (rewersu) w celu likwidacji ewentualnego zaklinowania.

Charakterystyka techniczna standardowego urządzenia

Nazwa parametru Wielkość
Minimalna szerokość kanału, mm 300 ÷ 1100
Głębokość kanału, mm 750 ÷ 2500
Moc napędu, kW 3 ÷ 7,5

Kraty wykonywane w trzech rodzajach:

 • małe - bez bębna dla filtrowania
 • średnie - z jednym bębnem
 • duże - z dwoma bębnami

Rodzaje bębnów:

 • perforowane
 • siatkowe
 • dyskowe