Kategoria:
Urządzenia

Przenośnik ślimakowy

Przenośniki przeznaczone są do transportowania odpadów zatrzymanych na mechanicznych kratach kanalizacyjnych oraz osadów odwodnionych o wilgotności do 85 % w płaszczyźnie poziomej lub pochyłej na odległość do 30 m. Przenośniki przeznaczone są do wykorzystania z osadami ścieków o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Spirala przenośnika jest wykonana ze stali węglowej odpornej na zużycie, a pozostałe części kraty – ze stali odpornej na korozję AISI 304, na zamówienie AISI 316.

W zależności od niezbędnej konfiguracji, urządzenie zostaje zmontowane z sekcji transportujących i rozładunkowych odbiorczo-transportowych. Rozładunkowe odbiorczo-transportujące sekcje odróżniają się tym, że posiadają w górnej części korpusu kosze załadunkowe do podawania na przenośnik materiału do transportu. Sekcje korpusu są połączone przy pomocy połączeń śrubowych i zamontowane na podporach. Z góry korpus jest zamknięty pokrywą z mocowaniem na śruby.

Sekcje korpusu przenośnika posiadają przekrój koryta w kształcie U, w którym znajduje się spirala transportująca. Wstawka polimerowa odporna na zużycie zabezpiecza dno przenośnika przed starciem.

Spirala transportująca jest wykonana z osobnych sekcji, które są połączone za pomocą spawania. Spirala transportująca jest uruchamiana przez motoreduktor. W zależności od kierunku ruchu, w stronę napędu lub ze strony napędu, przenośnik jest zwany odpowiednio ciągnącym lub popychającym.

Ewentualny kąt pochylenia przenośnika wynosi od 0 do 35˚.

Transportowany materiał zostaje podany na przenośnik poprzez kosze załadunkowe i przemieszcza się wzdłuż koryta korpusu dzięki obracaniu się spirali. Następnie przetransportowany materiał zostaje wyładowany w miejscu docelowym.

  • spirala bezwałowa urządzenia transportującego zabezpiecza przed zapchaniem przez materiał przenoszony;
  • zamknięta konstrukcja urządzenia transportującego polepsza stan sanitarno-higieniczny pomieszczenia;
  • niezawodność i długowieczność konstrukcji dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję.

Przenośnik zostaje automatycznie włączony przy włączeniu mechanicznej kraty kanalizacyjnej w ustalonym przedziale czasowym. Są możliwe również inne schematy automatyzacji pracy rozdrabniaczy.

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń oraz sytuacji awaryjnych. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

Przewidziana możliwość ruchu wstecznego spirali (rewersu) w celu likwidacji ewentualnego zaklinowania.

Przenośnik wraz z kratami i prasą do wyciskania tworzą wysokoefektywną stację do mechanicznego oczyszczania ścieków. Wyposażenie w program sterujący umożliwia połączenie wszystkich urządzeń w jeden system ze wspólnym centrum sterowania oraz podłączenie go do zdalnie sterowanego systemu dyspozytorskiego.

Nazwa parametru Wielkość
Wydajność, m3/h 2 ÷ 35
Średnica spirali, mm 190 ÷ 460
Długość przenośnika, m 3 ÷ 30
Kąt pochylenia przenośnika, stopnie 0 ÷ 35