Kategoria:
Sprzęt do mechanicznego odwadniania

Odwadniacz śrubowy

Dehydratory MDQ (zwane dalej odwadniacze) produkowane są we współpracy z firmą Tsurumi-Pump (Japonia).

Odwadniacz śrubowy MDQ EKOTON TSURUMI dostał wyróżnienie GRAND PRIX na XXI Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2013” (Bydgoszcz, Polska)

Odwadniacze są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków produkcyjnych, miejskich i z gospodarstw domowych. Są rekomendowane do odwodnienia osadów ścieków na oczyszczalniach komunalnych o niskiej wydajności oraz przedsiębiorstwach branży spożywczej, celulozowo-papierniczej, włókienniczej, chemicznej, przerobu ropy naftowej i pozostałych branż przemysłu.

Odwadniacze osiągają wydajność do 280 kg s.m./h w przypadku osadów biologicznych, oraz do 640 kg s.m./h w przypadku niektórych rodzajów osadów przemysłowych.

Według efektywności odwadniacze są wysokiej klasy alternatywą tradycyjnych urządzeń do odwadniania, ponieważ w warunkach standardowych oczyszczalni komunalnych zapewniają wilgotność osadu odwadnianego mniej, niż 82%.

Odwadniacze przeznaczone są do wykorzystania z osadami ścieków o рН = 6,0 ÷ 9,0.

Odwadniacze są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 304, o różnych wymiarach. Odwadniacze są częścią stacji do odwadniania mechanicznego. W skład zestawu standardowego wchodzi: odwadniacz, pompa zewnętrzna osadu wejściowego, stacja sporządzenia roztworu flokulanta, pompa dozująca roztwór flokulanta, urządzenie transportujące odwodniony osad.

Odwadniacz składa się z bębna (bębnów) odwadniającego z napędem elektrycznym, systemu do płukania, zbiornika technologicznego, zbiornika dozującego i zbiornika flokulacji, mieszadła z napędem elektrycznym. W zbiorniku technologicznym, który jest umieszczony w dolnej części urządzenia, znajduje się pompa dozowania i pompa do mieszania osadu wejściowego. Zbiorniki flokulacji i dozowania, które znajdują się nad zbiornikiem technologicznym, są połączone za pomocą przelewu pilastego. Poziom osadu wejściowego w zbiorniku dozowania jest regulowany za pomocą mufy rurowej połączonej ze zbiornikiem technologicznym. Głównym elementem odwadniacza jest bęben odwadniający, który składa się z ruchomych i nieruchomych pierścieni złożonych na ramie. Wewnątrz bębna znajduje się przenośnik śrubowy ze skokiem zmiennym. Przy wlocie bębna szczelina między pierścieniami jest większa, niż w kolejnej części (strefa zagęszczania). Skok zwoju powoli zmniejsza się w kierunku strefy wyciskania. Przenośnik śrubowy bębna odwadniającego zostaje uruchomiony za pomocą silnika-reduktora o niskich obrotach. Pod bębnem odwadniającym znajduje się podstawka do odbioru i odprowadzenia filtratu.

Odwadniacz pracuje w trybie ciągłym. Ze zbiornika gromadzącego osad zostaje periodycznie odprowadzany do technologicznego zbiornika odwadniacza. Pompa do mieszania, która znajduje się w zbiorniku technologicznym, uniemożliwia rozwarstwienie osadu.

Potem osad za pomocą pompy zostaje przekazany do zbiornika dozowania, a stamtąd przez przelew wytarowany przelewa się do zbiornika flokulacji. Nadmiar osadu ze zbiornika dozowania przez mufę rurową samoczynnie wraca do zbiornika technologicznego.

Do zbiornika flokulacji dozowany jest roztwór polielektrolitu. Za pomocą mieszadła roztwór zostaje zmieszany z osadem do momentu powstania flokuł. Następnie sflokulowany osad trafia do bębna odwadniającego i dzięki obracaniu się przenośnika śrubowego przepływa wewnątrz bębna do strefy rozładunku osadu odwodnionego. W miarę przepływu wewnątrz bębna osad traci wodę i filtrat zostaje odprowadzony między pierścieniami.

W wyniku oddziaływania przenośnika śrubowego, pierścienie ruchome wykonują ruchy płaskie w stosunku do pierścieni nieruchomych, co zapewnia samooczyszczanie szczelin filtracyjnych. Dodatkowo powierzchnia zewnętrzna bębna jest automatycznie spryskiwana wodą z rozpylaczy węzła płukania.

Wyjście z bębna jest częściowo zamknięte ruchomą przegródką. Zmieniając odstęp między wyjściem z bębna i przegródką można regulować przeciwciśnienie na przepływający wewnątrz bębna osad, i tym samym wpływać na stopień jego odwodnienia. Potem odwodniony osad po równi pochyłej trafia do zbiornika urządzenia transportującego.

Osad odwodniony po przejściu przez odwadniacz może osiągnąć wilgotność ostateczną 75-82 % w przypadku osadu biologicznego, natomiast dla osadów poflotacyjnych nawet do 60 %, przy średniej dawce flokulanta 1,5 - 4,0 kg/t suchej masy osadu.

  • zwartość;
  • niskie zużycie energii;
  • zużycie flokulanta odpowiada dawce do odwadniania na taśmowej prasie filtracyjnej;
  • niskie zużycie wody płuczącej;
  • odwadnianie osadów tłustych oraz ropopochodnych;
  • odwadnianie osadów zawierających piasek oraz inne ścierne substancje mineralne;
  • znaczne ograniczenie poziomu hałasu;
  • w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304;
  • praca w trybie automatycznym.

Odwadniacze są wyposażone w mechanizmy napędowe, czujniki poziomu w zbiorniku technologicznym i zbiorniku flokulacji, system regulowania prędkości obracania się przenośników śrubowych i mieszadeł, co pozwala automatyzować stację odwadniania, głównym elementem której jest odwadniacz. Istnieje możliwość zaprogramowania czasu włączenia urządzenia na określony przedział czasowy oraz włączenia w zależności od poziomu osadu w zewnętrznym zbiorniku gromadzącym.

Wszystkie elektryczne sterowniki i napędy posiadają wysoki stopień zabezpieczenia przed wilgocią i korozją. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

W zależności od właściwości odwodnionego osadu i warunków instalacji, klienci mogą zakupić dwa główne rodzaje odwadniacze - model MDQ-XXX, gdzie odwadniające bębny znajdują się nad wewnętrznym pojemnikiem osadów z umieszczonymi wewnątrz pompami przepływu i mieszania osadu oraz model MDQ-XXX C bez pojemnika wewnętrznego i pomp.

Charakterystyka techniczna standardowego urządzenia
Nazwa parametruWielkość
Wydajność wg suchej masy*, kg s.m./h6 ÷ 288 (640)
Wydajność hydrauliczna, m3/h1 ÷ 40
Średnica przenośników śrubowych, mm100, 200, 350
Ilość przenośników śrubowych, szt.1 ÷ 5
Nominalne zużycie wody do płukania, l/min 16 ÷ 99
Nominalne ciśnienie wody, MPa0,15 ÷ 0,4
Moc zainstalowana, kW0,64 ÷ 4,1
Rozmiary:
- długość, mm

1815 ÷ 4180
- szerokość, mm900 ÷ 2100
- wysokość, mm2010 ÷ 2020
Waga:
- transportowa, kg

400 ÷ 4100
- robocza, kg1000 ÷ 7200

* - Wartość w nawiasach dotyczy niektórych rodzajów osadów przemysłowych, tj. osad poflotacyjny w przemyśle mięsnym


Odwadniacz śrubowy (booklet)

PDF, rozmiar 6.94 MB


Case Story_MDQ_Biskupiec_Poland

PDF, rozmiar 483.18 KB