Kategoria:
Wyposażenie osadników

Zgarniacz ssawkowy

Zgarniacze ssawkowe są przeznaczone do usuwania osadu aktywnego z dna osadników wtórnych. Zgarniacze ssawkowe stosuje się do wyposażenia radialnych osadników wtórnych na oczyszczalniach. Zgarniacze są wykonane dla strefy klimatów umiarkowanych chłodnych B1. Istnieje możliwość wykonania zespołów i węzłów, analogicznych do konstrukcji typowej zgarniaczy ssawkowych IWR, co umożliwia zamianę zespołów i elementów, instalację wózka jezdnego bez istotnego dostosowywania konstrukcji urządzenia po usunięciu osadu z dna radialnego osadnika wtórnego.

Zgarniacze ssawkowe mogą być wykonane:

  • całkowicie ze stali odpornej na korozję AISI 304 z zastosowaniem materiałów polimerowych;
  • ze stali odpornej na korozję AISI 304 i stopów aluminiowych;
  • z konstrukcyjnej stali węglowej (część środkowa), stali odpornej na korozję AISI 304 i stopów aluminiowych.

Dla osadników o średnicy wewnętrznej - 16, 18, 24, 28, 30, 40, 50, 54 m oraz o wymiarach niestandardowych.

Zgarniacze ssawkowe są jednolitym funkcjonalnym zestawem urządzeń i przyrządów technologicznych. Do wyposażenia podstawowego zaliczamy: kratownicę pomostu, platformę, skrzydła zgrzebłowe ze zgarniaczami, wózek jezdny.

Zgarniacz ssawkowy

Częściami roboczymi zgarniacza ssawkowego są zgrzebła ssawkowe zbierające osad aktywny z dna osadnika. Zgrzebła ssawkowe są mocno przymocowane do rury (rur) na skrzynce zbiorczej podwieszonej na stalowych ściągach o regulowanej długości oraz są wyposażone w płaszcz gumowy wykonany z odrębnych płytek.

Głównym elementem obrotnicy centralnej jest łożysko wahadłowe.

Kratownica pomostu zapewnia dostęp do części centralnej zgarniacza. Na zewnętrznej krawędzi kratownicy zostaje umieszczony wózek wyposażony w napęd elektryczny z regulacją częstotliwości prędkości oraz kołami z bieżnikiem poliuretanowym. Opcjonalnie proponuje się wózek z podwójnym napędem.

Drugi brzeg kratownicy pomostu opiera się o platformę i oś centralną. Pomost przykryty jest kratami pomostowymi.

Dodatkowo do zgarniacza może być dostarczony osprzęt dodatkowy, do którego zaliczamy: zasuwkę ze sterowaniem ręcznym do regulowania przepływu osadu, szczotkę do czyszczenia koryt, urządzenie do zgarniania i usuwania części pływających z powierzchni wody osadnika. Częściami roboczymi urządzenia do oczyszczania bieżni i koryta osadnika są szczotki ruchome z włókna polimerowego odpornego na zużycie.

Na życzenie klienta zgarniacz ssawkowy może być wykonany z funkcją ruchu rury zgarniacza osadu w płaszczyźnie pionowej. W takim przypadku w środku osadnika rura zgarniacza osadu przymocowana jest przegubowo, a na jej końcu przymocowane jest koło pozwalające maksymalnie przybliżyć tor ruchu ssaw do nierównego dna osadnika.

Zgarniacz pracuje w trybie ciągłym. Ruch wózka jezdnego uruchamia rury skrzynki zbiorczej ze zgarniaczami. W zależności od średnicy osadnika rura (rury) skrzynki zbiorczej wykonuje od 1 do 2 obrotów na godzinę.

Osad aktywny zostaje odprowadzony ruchem grawitacyjnym pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego poprzez zgarniacze osadu i przetransportowany po rurze zbiorczej do obrotowej komory na osad. Na każdej ssawie przepływ zostaje wyregulowany.

Położenie częśćej podstawowych zgarniacza ssawkowego IRWO

  • indywidualna charakterystyka hydrauliczna dla każdego osadnika dzięki możliwości statycznego regulowania przepływu odrębnych ssaw;
  • zapewnienie całkowitego odprowadzenia osadu z dna osadnika dzięki specjalnej konstrukcji ssaw;
  • mogą być w całości wykonane z materiałów odpornych na korozję: AISI 304, stopów aluminiowych i polimerów;
  • głównym elementem obrotnicy centralnej jest łożysko wahadłowe, co w znacznym stopniu ułatwia montaż i obsługę urządzenia;
  • pełny napęd wózka zabezpiecza przed ślizganiem się kół zimą w przypadku oblodzenia krawędzi osadnika;
  • opcja rury zgarniacza ssawkowego ruchomej w płaszczyźnie pionowej kompensuje nierówności dna osadnika.

Илосос ИРВО ЭКОТОН

Kompleks pracuje w trybie automatycznym. Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń i sytuacji awaryjnych. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności. Zgarniacz ssawkowy osadu zostaje dostarczony z przetwornikiem częstotliwości, który umożliwia regulowanie prędkości jazdy.

Charakterystyka techniczna standardowego urządzenia
Nazwa parametruWielkość
Średnica wewnętrzna osadników, m16 ÷ 54
Wózek jezdnyPTE-2 dwukołowy z napędem elektrycznym (opcja: napęd na każde koło)
Moc silnika elektrycznego, kW0,37 ÷ 1,1
Średnica koła, mm400 ÷ 800
Szerokość koła, mm150 ÷ 300
Częstotliwość obrotów zgarniacza ssawkowego, obr/h1 ÷ 2
Ilość kolektorów odbiorczych zgarniacza ssawkowego, szt.1-2, 1-4
Ilość zgarniaczy ssawkowych, szt.2 ÷ 8