Kategoria:
Kraty mechaniczne

Krata schodkowa

Kraty schodkowe mogą być instalowane na oczyszczalniach, w budynkach przeznaczonych do krat, po wstępnym głębokim oczyszczeniu mechanicznym, w celu zabezpieczenia przed dostaniem się odpadów o szczególnie dużych rozmiarach.

Kraty schodkowe są przeznaczone do dokładnego oczyszczania - oddzielania ze ścieków przemysłowych i komunalnych średnich i małych zanieczyszczeń, po czym następuje załadunek mechaniczny odpadów na urządzenie transportujące lub do kontenera na odpady.

Kraty przeznaczone są do wykorzystania ze ściekami o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Kraty są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 304 (według życzenia klienta - AISI 316) o różnych wymiarach. Rozmiar krat schodkowych zależy od składu ścieków, rozmiarów geometrycznych kanałów dopływowych oraz sposobu obróbki/transportowania zatrzymanych odpadów.

Krata schodkowa składa się z dwóch zestawów płytek schodkowych ze stali nierdzewnej (ruchomego i stałego) osadzonych w korpusie. Płytki ruchome i nieruchome są rozmieszczone pomiędzy sobą, a przelot pomiędzy nimi zapewnia się wkładkami zdalnymi ze stali nierdzewnej. Podnoszenie odpadów z kanału odbywa się w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego płytek ruchomych, które mają kształt schodów. Transportująca (nie zanurzona w ściekach) część pakietu płytek może być wykonana z tworzywa sztucznego.

W wykonaniu standardowym przelot miedzy płytkami wynosi od 3 do 6 mm.

Ruszt zostaje zamontowany na specjalnej podstawce, której „łapy” muszą być przymocowane do podłogi z dwóch stron kanału. Ponadto ruszt przymocowany jest ruchomo do belki poprzecznej i może być podniesiony nad kanałem w celu obsługi. Gdy krata jest montowana w ograniczonych warunkach w krótkim kanale, w którym nie ma możliwości podniesienia kraty zamontowanej na osi, wykorzystywany jest specjalny stojak teleskopowy.

W dolnej części kraty zostaje zainstalowane urządzenie do oczyszczania pneumatycznego osadzonego piasku – w celu usunięcia przeszkód zakłócających przemieszczanie się ruchomego zestawu płytek.

Ze względu na zasadę schodkową pracy kraty na powierzchni roboczej powstaje warstwa zanieczyszczeń, która tworzy dodatkowy efekt przecedzania, co pozwala utrzymać na kracie zanieczyszczenia o znacznie mniejszych rozmiarach niż przelot kraty. Przedział czasowy między włączeniami zależy od wykorzystywanego schematu automatyzacji pracy krat i jest określany na podstawie wyników procesu uruchamiania.

  • Krata schodkowa zapewnia dokładne oczyszczanie mechaniczne ścieków dzięki drobnym przelotom taśmy oraz ukształtowaniu się warstwy filtrującej z odpadów na schodkach kraty;
  • Konstrukcja płótna zatrzymującego zabrudzenia nie dopuszcza do nawijania się odpadów, co umożliwia efektywną pracę ze ściekami zawierającymi włókna, tkaniny, sierść oraz inne podobne zanieczyszczenia;
  • Kraty schodkowe kanalizacyjne są w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316).

Są możliwe różnorodne schematy automatyzacji pracy krat:

  • Zgodnie z poziomem ścieków tuż przed kratą (jest określany za pomocą czujników konduktometrycznych);
  • Zgodnie ze spadkiem poziomu ścieków w kanale przed i po kracie (jest określany ze względu na specjalny czujnik pomiaru poziomu różnicy ciśnienia lub innej zasady działania według wyboru klienta);
  • Zgodnie z zaprogramowaniem (czas pracy itp.).

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń, odłączenia awaryjnego, maksymalnego poziomu ścieków w kanale dopływowym budynku z kratkami. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności. W celu uniknięcia uszkodzenia, krata posiada urządzenie zabezpieczające. Urządzenie zabezpieczające zaczyna działać jeżeli na taśmę filtracyjną trafi duży przedmiot lub w przypadku innych uszkodzeń mechanicznych, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się płytek, oraz wstrzymuje pracę kraty. Jednocześnie zostaje uruchomiony alarm dźwiękowy i świetlny.

Kraty wraz z przenośnikiem, prasą do wyciskania i zastawkami kanałowymi tworzą wysoko efektywną stację do mechanicznego oczyszczania ścieków. Wyposażenie w program sterujący umożliwia połączenie wszystkich urządzeń w jeden system ze wspólnym centrum sterowania oraz podłączenie go do zdalnie sterowanego systemu dyspozytorskiego.

Charakterystyka techniczna standardowego urządzenia*
Nazwa parametruWielkość
Szerokość kanału, mm500…2300
Głębokość kanału, mm600...3500
Szerokość przelotu, mm3; 5; 6
Kąt nachylenia do horyzontu, stopnie50
Wysokość opróżnienia zatrzymanych odpadów, mmW zależności od projektu
Napęd elektryczny (380V, 50 Hz), moc, kW0,75; 1,5
Stopień ochrony napędu elektrycznegoIP 55

* - Na życzenie zamawiającego możliwa jest produkcja krat w innych rozmiarach