Kategoria:
Kraty mechaniczne

Rozdrabniacz odpadów

Rozdrabniacze odpadów są przeznaczone do rozdrabniania dużych i średnich odpadów zbieranych z krat mechanicznych na przepompowniach ścieków.

Frezy i wały rozdrabniacza są wykonane ze stali narzędziowej, a pozostałe części rozdrabniacza – ze stali odpornej na korozję AISI 304.

Rozdrabniacz składa się z dwóch zestawów frez obrotowych, które są rozmieszczone poziomo w korpusie. Z góry na korpusie przewidziany jest kosz załadowczy do podawania zebranych z krat odpadów w celu rozdrobnienia. Zsyp, który znajduje się w dolnej części korpusu, służy do wyrzucenia rozdrobnionych odpadów do kanału za kratami. Rozdrabniacz jest zamontowany na podstawce, która jest przymocowana do podłoża po obu stronach kanału. Obracanie wałów z frezami zapewnia silnik-reduktor.

Odpady po równi pochyłej trafiają bezpośrednio do kosza załadowczego rozdrabniacza odpadów. Odpady są rozdrabniane dzięki obracającym się frezom, po czym po równi pochyłej trafiają do kanału za kratami.

  • zmniejszenie zapotrzebowania na personel do obsługi przepompowni i wydatków na wywóz odpadów;
  • zachowanie związków organicznych w ściekach sprzyja procesowi ich dalszego oczyszczania biologicznego;
  • system automatyczny zabezpieczający przed zaklinowaniem kraty przez twarde odpady- z rewersem i ponownym uruchomieniem frez kraty.

Zamontowanie rozdrabniacza na przepompowni ścieków umożliwia przestawienie oczyszczalni całkowicie w tryb pracy automatycznej. Rozdrabniacz zostaje automatycznie włączony wraz z włączeniem mechanicznej kraty kanalizacyjnej. Są możliwe również inne schematy automatyzacji pracy rozdrabniaczy.

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń oraz sytuacji awaryjnych. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

Charakterystyka techniczna standardowego urządzenia

Nazwa parametruWielkość
Napęd elektryczny, szt.1
Moc, kW5,5
Waga, kg515
Szerokość kosza, mm364
Długość kosza, mm680 ÷ 2000
Wysokość kosza, mm150